Pilsētas arhitekta dienests

KONFERENCĒ APSKATĪTĀS TĒMAS

Starptautiskās Reinholda Šmēlinga konferences mērķis ir aktualizēt publisku diskusiju par Vecrīgas reģenerācijas projekta nepieciešamību kā zinātniski argumentētu un metodiski pamatotu vecpilsētas attīstības vīziju. Konferencē apskatīsim iespējamos Vecpilsētas attīstības scenārijus no pilsētbūvnieciskā ansambļa atjaunošanas, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, pilsētas ekonomiskās attīstības un ikdienas lietotāja skatu punkta.
Četros tematiskajos blokos kopēji centīsimies uzdodot jautājumu „Vecrīgas reģenerācija: Vai vecpilsētai būtu jāpielāgojas [laikam]?”

#1 MOTĪVI

Konferences pirmajā daļā aplūkosim mūsdienu arhitektūras attieksmi pret Vecrīgas kultūrvēsturisko mantojumu. Meklēsim atbildes uz jautājumu: kas ir Vecrīga – ansamblis vai neatkarīgu pieminekļu kopums? Runāsim par to, kas rosina un pamudina Vecrīgas reģenerāciju. Vērtēsim vai iespējams pamatot un pierādīt Vecrīgas ansambļa reģenerācijas nepieciešamību. Referātos tiks analizēts Vecrīgas reģenerācijas projekts (1983), gan kā sava laika domāšanu mainošs un iespaidojošs vēstījums, gan skatoties uz projektu no pilsētvides reģenerācijas teorētiskām nostādnēm. Kopīgi meklēsim reģenerācijas jēdziena nozīmi mūsdienās, mēģināsim šodienas notikumos rast stratēģiju un taktiku.

Ar referātiem uzstāsies:

  • Sabīne Zēģere - „Pilsētvides reģenerācijas jēdziens un tā pielāgošana Vecrīgas kontekstam”
  • Aivars Treicis - „Vecrīga – Rīgas vēsturiskai centrs – Rīga–2015”

#2 LAUKUMI

Konferences turpinājumā iepazīsimies ar divu, pēc Otrā pasaules kara radušos vecpilsētas laukumu stāstiem – Līvu un Strēlnieku laukuma – stāstiem. Abi laukumi ir zīmīgi ar to, ka radušies pēc Otrā pasaules kara beigām, un, lai gan laukumiem ir dažāds raksturs, centieni tos telpiski un funkcionāli sakārtot ikreiz nonāk strupceļā.

Ar referātiem uzstāsies:

  • Velta Holcmane - „Vecrīgas laukumi – zaudētas iespējas””
  • Ilze Miķelsone - „Vērtību izpratnes Rīgas vēsturiskajā centrā. Strēlnieku laukuma piemērs”

#3 PROFESIONĀĻI

Trešajā daļā ieskatīsimies arhitektūras un pilsētbūvniecības profesionāļu lomā Vecrīgas attīstības procesā. Situāciju apskatīsim gan ar pēdējā Vecrīgas reģenerācijas projekta autoru kolektīvu pārstāvošas autores acīm, gan mūsdienu arhitektūras kritiķa vērienu. Ieskatīsimies Vecrīgas reģenerācijas projekta (1983) tapšanas vēsturē, nodomos un realizācijā. Mūsdienu kvartālu apbūves konkursu prakse tiks analizēta Vecrīgas ansambļa telpisko kvalitāšu reģenerācijas kontekstā. Sadaļu noslēgsim ar ieskatu mūsdienu digitālo tehnoloģiju sniegtajām iespējām atjaunojot senos grafiskos materiālus un vēstures liecības.

Ar referātiem uzstāsies:

  • Vija Gaida Caune – “Atskats uz Vecrīgas reģenerācijas projekta galvenajiem principiem”
  • Artis Zvirgzdiņš – “Arhitektūras konkursi Vecrīgā pēdējo 20 gadu laikā”
  • Artūrs Lapiņš – “Vecrīgas arhitektūra vēsturiskajos materiālos”

#4 KO VĒSTA NĀKOTNE?

Konferences kulmināciju, prominentu ekspertu diskusiju par Vecrīgas reģenerāciju un to, vai mūsu vecpilsētai būtu jāpielāgojas laikam ievadīs īpaši šim pasākumam veidota dokumentāla īsfilma. Īsfilmā iemūžināts Vecrīgas reģenerācijas projekta autoru stāstījums par plāna tapšanu, tā iemiesotajām idejām un principiem.

Konferences izskaņā notiks diskusija par Vecrīgas pilsētbūvnieciskā ansambļa reģenerācijas kvalitātes novērtēšanas kritēriji.

Vecpilsētā vēl joprojām ir aktuāla Otrā pasaules kara radīto zaudējumu atjaunošana—Rātslaukumā un Strēlnieku laukumā, Līvu laukumā, Kungu, Grēcinieku un citu ielu pieguļošos kvartālos. Kā panākt harmonisku jaunās arhitektūras iekļaušanos Vecrīgas ansamblī? Vai mūsdienas ir iespējama sinhrona Vecrīgas ansambļa estētisko kvalitāšu atjaunošana līdztekus funkcionālai atdzīvināšanai, kā to bija paredzējis Vecrīgas reģenerācijas projekts (1983)?

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex