Pilsētas arhitekta dienests

Visvaldis Sarma, aktīvi praktizējošs arhitekts, viens no arhitektu biroja SARMA & NORDE Arhitekti dibinātājiem. Ieguvis arhitekta diplomu 1989. gadā Rīgas Politehniskajā Institūtā un maģistra grādu arhitektūrā 2008. gadā Rīgas Tehniskajā Universitātē. Strādā pie doktora disertācijas par tēmu "Arhitektūras teorētiski - metodoloģiskās nostādnes radošā procesa kontekstā". 15 publikāciju par arhitektūras teoriju un vēsturi autors. Rīgas Tehniskās Universitātes lektors. Maratonists un baltvīna cienītājs.

MĀJOKĻU FORMAS UN ARHITEKTŪRAS NEPAREDZAMĀS SEKAS

Risinot īstermiņa problēmas plānošanas un mājokļu nodrošināšanas jomās, sākotnēji veiksmīgās atbildes pēc vairākām desmitgadēm bieži izraisa neparedzētas sekas, jo - apmierinot šodienas pieprasījumu, pasaule veido rītdienas patērētāju.

Vai iespējams pieļaut, ka ambiciozā Saline Royale projekta uzsākšana Luija XV laikā vēlāk kalpoja kā viens no Franču revolūcijas iemesliem?

Vai modernisms mainīja sabiedrības dzīves stilu un attieksmi pret apkārtējo pasauli? Vai, raugoties uz ASV un Eiropas valstu pēckara mēģinājumiem risināt mājokļu problēmu, iespējams secināt, ka tieši 50-to gadu paaudzes iespējas iegādāties "savu " mājokli, ir novedušas pie vientuļnieku kulta, "hikikomori" fenomena un Ņujorkas veidošanās par pilsētu bagātiem vientuļniekiem?

 


 

VISVALDIS SARMA

Visvalsdis Sarma is an architect with several years of professional experience; he also is one of the founders of the architecture company Sarma & Norde Architects. He received his architect diploma in 1989 at the Riga Polytechnic Institute. He received his Master’s degree in Architecture at Riga Technical University in 2008. Currently Visvaldis is working on his PhD thesis “Theoretically – methodological approaches of architecture in the context of the creativity process.”

Visvaldis is an author of 15 publications about architecture theory and history. He gives lectures at Riga Technical University. Visvaldis passion are marathons and he enjoys white wines.

THE UNPREDICTABLE CONSEQUENCES OF HOUSING ARCHITECTURE AND FORM

Initially successful solutions of the short-term problems of the planning and housing provision may cause unexpected consequences after several decades, because the world is creating future consumer by satisfying today’s demands.

Is it possible that the launch of the ambitious project Saline Royale by Louis XV later served as one of the causes for the French Revolution?
Did modernism changed the society’s lifestyle and attitude towards the surrounded environment and the world?

Is it possible to conclude that the post-war attempts to solve the housing problems in the United States and European countries and opportunities to purchase private housing has led to the solitary cult, hikikomori phenomena, and New York City as a place for rich hermits?

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex