Pilsētas arhitekta dienests

Aļona Purvlīce ir beigusi Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskolu, vēlāk mācījās Rīgas Dizaina skolā „Interjera dizaina” programmā. Kopš 2006. gada strādā arhitektūras projektu vadības jomā, kā arī kā arhitekte-tehniķe un dizaina speciāliste pie dažāda mēroga objektiem. Kā

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) Arhitektūras un dizaina fakultātes 2. kursa studente piedalījās starptautiskā sešu Eiropas augstskolu projektā “Ilgtspējīga dzīvojamo ēku renovācija un to uzturēšanas menedžments pēc renovācijas. Efektīva sabiedrības informēšana”. Šobrīd A. Purvlīce ir BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) projekta sadaļas koordinatore, kā arī RISEBA 3. kursa studente.

PROJEKTA “ILGTSPĒJĪGA DZĪVOJAMO ĒKU RENOVĀCIJA UN TO UZTURĒŠANAS MENEDŽMENTS PĒC RENOVĀCIJAS. EFEKTĪVA SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA” PĀRSKATS.

Laika posmā no 2014. gada 2. līdz 16. martam RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātē ar ERASMUS IP projekta atbalstu tika realizēts starptautisks sešu Eiropas augstskolu projekts “Ilgtspējīga dzīvojamo ēku renovācija un to uzturēšanas menedžments pēc renovācijas. Efektīva sabiedrības informēšana.” Projektā piedalījās dažādu nozaru studenti no VIA University College (Dānija), Vilniaus Gediminas Technical University (Lietuva), Tallinn University of Applied Sciences (Igaunija), Szent Istvan Egyetem Ybl Miklos Epitestudomanyi Kar (Ungārija), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Polija) un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (Latvija). Šāda mēroga projekts Latvijā notika pirmo reizi, un tas tika realizēts sadarbībā ar Rīgas domi, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” un Rīgas pilsētas arhitekta biroju.

RISEBA mērķis ir kļūt par augstskolu, kurā apvienojas bizness, tehnoloģijas un māksla, un īstenots projekts ir pirmais šāda mēroga starpdisciplinārs projekts, kurā sadarbojās RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultāte, Audiovizuālās mediju mākslas un Uzņēmējdarbības fakultātes, lai vienotā starptautiskā projektā iesaistītu atšķirīgu nozaru studentus no minētajām fakultātēm un ārvalstīm. Divu nedēļu garumā 41 bakalaura students no Eiropas augstskolām Rīgā 8 komandās strādāja pie ilgtspējīgiem un energoefektīviem (zero energy) renovācijas un ēku uzturēšanas risinājumiem par piemēru ņemot padomju laikā celto 9-stāvu 602. sērijas daudzdzīvokļu ēku Dzelzavas ielā 23, Rīgā. 602. sērija ir viena no izplatītākajām un daudzveidīgākajām tipveida dzīvojamo ēku sērijām Padomju mikrorajonos, kas šobrīd pēc to tehniskā novērtējuma atrodas salīdzinoši kritiskā stāvoklī. Arhitekti un inženieri veica aprēķinus un plānoja ēkas rekonstrukciju, audiovizuālo mediju studenti domāja par inovatīviem veidiem, kā komunicēt un sabiedrībā popularizēt zaļa dzīvesveida un energoefektivitātes celšanas nepieciešamību, savukārt uzņēmējdarbības studenti veidoja biznesa plānus un stratēģijas, kā ieinteresēt potenciālos klientus investīcijās zaļajā enerģijā un ēku energoefektivitātes uzlabošanā, lai celtu nekustamo īpašumu vērtību un samazinātu ēku uzturēšanas izmaksas.

Projektā ar kopumā ar 17 lekcijām piedalījās virkne pašmāju un ārvalstu lektoru, kā arī nozares speciālistu: Rodžers Hovards Teilors (Roger Howard Taylor, VIA University College, Dānija), Ervins Krauklis (Passive House Latvija, Latvija), Arnaldo Landivars Taborga (Arnaldo Landivar Taborga, VIA University College, Dānija), Eduards Laķis (RISEBA, Latvija), Tatjana Jakušina (RISEBA, Latvija), Anatolijs Borodiņecs (Rīgas Tehniskā universitāte, RISEBA, Latvija), Inga Karlštrēma (RISEBA, Latvija), Aleksandrs Feļtins (Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Latvija) un citi.


 

AĻONA PURVLĪCE

Aļona Purvlīce graduated from Riga Teacher Training and Educational Management Academy, later she studied Interior Design at Riga Design School. Since 2006, Aļona has worked in architecture projects' management field, and as an architect- technician and design expert in different scale objects. She has participates in international project “Sustainable refurbishment of residential buildings and the management after completion. Sustainable public information”. Currently Aļona works as a project officer at British Research Establishment Environmental Assessment Methods (BREEAM) and continues her studies at Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA) in the department of Architecture and Design.

PROJECT “SUSTAINABLE REFURBISHMENT OF RESIDENTIAL BUILDINGS AND THE MANAGEMENT AFTER COMPLETION. SUSTAINABLE PUBLIC INFORMATION” SUMMARY

Between 2. and 16. March 2014, with the support from ERASMUS IP in the Department of Architecture and Design at RISEBA there was realized project “Sustainable refurbishment of residential buildings and the management after completion. Sustainable public information.” Six European Universities with students from various backgrounds participated in this project. These universities were VIA University College (Denmark), Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania), Tallinn University of Applied Science (Estonia), Szent Istvan Egyetem Ybl Miklos Epitestudomanyi Kar (Hungary), Wes Pomeranian University of Technology (Poland) and Riga International School of Economics and Business Administration (Latvia). Such large scale and type project in Latvia was realized for the first time. The project was supported by Riga Municipality, Municipal Agencies “Rīgas namu pārvaldnieks” and “Riga City Architect's Office.”

RISEBA aims to become a university where business, technology and art are combined and previously mentioned project is one of the first interdisciplinary project where students from Architecture and Design, Audio-visual Media Art and Business Departments and other international universities are cooperating. During two weeks 41 bachelor level students from the European universities were divided in 8 teams and were working on sustainable zero energy renovation and maintenance solutions. Nine storey 602. type apartment house which was built during the Soviet era in Dzelzavas Street 23, in Riga, was selected as a case study. 602. type houses are one of the most common and multifunctional apartment buildings in the Soviet era neighbourhoods, which currently are in relatively critical conditions. Architecture and civil engineering students were planning the building reconstruction. Audio-visual media students were planning innovative ways how to popularize sustainable lifestyle and necessity for energy efficiency. Business administration students were creating business plans and strategies for attracting potential clients and investments in renewable energy and improvements of housing energy efficiency, with the purpose to increase the value of real estate and decrease housing maintenance costs.

In total 17 lectures were given by lectures and experts from Latvia and abroad. Some of them are Roger Howard Taylor (VIA University College, Denmark), Ervins Krauklis (Passive House Latvija, Latvia), Arnaldo Landivar Taborga (VIA University College, Denmark), Eduards Laķis (RISEBA, Latvia), Tatjana Jakušina (RISEBA, Latvia), Anatolijs Borodiņecs (Riga Technical University, RISEBA, Latvia), Inga Karlštrēma (RISEBA, Latvia), Aleksandrs Feļtins (Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Latvia) and others.


 

LINDA

aaaa