Studējot urbanizāciju Delftas Tehniskajā universitātē, Jurians savu arhitektūras projektu īstenoja kopā ar Roterdamas trūcīgo rajonu iedzīvotājiem. 2013.  gadā viņš universitāti absolvēja ar izcilību.

Pēc universitātes strādājis Roterdamas pašvaldības zinātniskajā institūtā Veldacademie, pētot iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanās rosinātu pilsētas atdzimšanu.

2016. gadā Jurians kopā ar līdzīgi domājošiem dizaineriem atvēra Open Kaart biroju, kas specializējas kopradītā arhitektūrā un pilsētvides dizainā. Biroja vīzija: arhitektūra un dizains ir nozīmīgi ikvienam, kurš iesaistīts ēku, ainavu vai produktu radīšanā, tāpēc Open Kaart par prioritāti izvirza lietotāja telpiskās uztveres vērtības, funkcionalitāti un izveidotās vides skaistumu, nevis tikai dizainera radošo vīziju.

VIETU RADĪŠANA UN IESPĒJOŠANA

Runājot par kvalitatīvu pilsētvides attīstības procesu, iespējošana mūsdienās ir kļuvis teju par mītisku terminu. Gadu desmitiem arhitekti ir pieņēmuši idejas par iespējošanu, tās cieši saistot ar sociālo vienlīdzību, taisnīguma un šķiru cīņu, tomēr patiesā šī jēdziena nozīme arhitektūrā tā arī nav kļuvusi skaidrāka. Bieži vien tad kad, arhitekts nav pārliecināts par metodes efektivitāti, viņš nāk klajā ar pašizdomātu pieeju sabiedrības iesaistei. Tomēr ikdienā šiem procesiem jāpievērš daudz lielāka vērība – svarīgi ir vienmēr paturēt prātā atbildes uz jautājumiem: kam mēs dodam iespēju? un kādam nolūkam mēs šo iespēju piešķiram?, jo īpaši, runājot par tādu sabiedrību, kurā sociālā un ekonomiskā plaisa starp cilvēkiem ir strauji palielinājusies.

Jurians savā prezentācijā iepazīstinās ar spilgtākajiem viedokļiem par iespējošanu pilsētplānošanas un arhitektūras kontekstā. Viņš sniegs ieskatu pilsētvides psiholoģijā, pilsētas morfoloģijā, kā arī plānošanas un dizaina metodoloģijā. Tādējādi pilnvarošanu jeb iespējošanu var apskatīt kā neatņemamu arhitektūras un pilsētplānošanas daļu, ļaujot uzdot jautājumus par šādas prakses lietojumu Rīgā.


 

During his studies as an Urbanist at TU Delft Jurrian realized a design project in collaboration with residents in deprived neighborhoods in Rotterdam. In 2013 he graduated with honors.

After his studies Jurrian worked for three years at Veldacademie, a research foundation of the municipality of Rotterdam, studying urban regeneration in combination with education.

In 2016 Jurrian together with likeminded designers started an office called Open Kaart. Open Kaart specializes in co-creative architecture and urban design. Its main vision: design quality is a matter of importance to everybody involved in building, landscape or product. Therefore Open Kaart takes into account the values and perception of users of the spatial quality, functionality and beauty of the built environment, instead of the creative vision of the designer himself.

EMPOWERMENT AND DESIGN PRACTICE

Empowerment is almost a mythical term for doing good for urban development. For decades, designers affiliate themselves with ideas on empowerment, often driven by progressive views on equality, social justice and class struggle. What empowerment actually means for the design practice is not always clear. Often designers recurrently develop their own methods and approaches, being uncertain about their actual effectiveness. It is important to incorporate the questions of who do we empower and empower to do what in our design practice, especially in a society where social economical differences have changed rapidly.

In his speech Jurrian Arnold will discuss different notions and examples of empowerment in urban design and planning related to his own experience in Rotterdam. He will introduce a theoretical insight combining environmental psychology, urban morphology, planning and design methodology. The insight will enable us to approach empowerment as part of a design practice and invite the audience for a discussion regarding their own practice in the context of Riga’s urban development.