Dr. Dīns Simpsons ir arhitekts un urbānists no Kopenhāgenas. Viņš ir docents Dānijas Karaliskās tēlotājmākslas akadēmijas Arhitektūras skolā, kur kopā ar Čārlzu Besardu vada starptautisko programmu maģistrantiem Urbānisms un izmaiņas sabiedrībā. Viņš ir bijis viens no AA vadošajiem darbiniekiem Londonā, profesors Bergenas Arhitektūras skolā, Diller + Scofido arhchitects partneris Ņujorkā un pasniedzējs Cīrihes Federālajā tehnoloģiju institūtā.

Maģistra grādu arhitektūrā viņš ieguvis Kolumbijas Universitātē Ņujorkā, bet doktora grādu - Federālajā Tehnoloģiju institūtā.

Savu zinātnisko darbību Dīns saista ar mūsdienu pilsētvides un arhitektūras jautājumiem, pēta liela mēroga demogrāfisku pārmaiņu ietekmi uz sabiedrības un apkārtējās vides ilgtspējas pārveidi pilsētu un reģionālo ietvaru robežās, kā arī problēmas, kas saistītas ar īpaši stingriem drošības pasākumiem sabiedriskajā telpā. Viņa darbi publicēti tādos žurnālos kā Volume, Harvard Design Magazine, The Architectural Review, AD un Abitare. Pašlaik Dīns rediģē divas grāmatas: Atlas of the Copenhagens, kurā kritiski risināti jautājumi, kas saistīti ar pilsētas ilgtspēju un dzīvotspēju, un The City Between Freedom and Security, kurā apskatītas problēmas, kas saistītas ar aizvien pieaugošajiem drošības pasākumiem mūsdienu pilsētās.

MIKRORAJONA NĀKOTNES

Tā kā noteikta mājokļu un pilsētvides tipoloģija veido lielu daļu celtņu bijušās Padomju Savienības teritorijā, kā arī valstīs, kas atradās tās ietekmē, kopā šādos mājokļos izmitinot apmēram 80 miljonus iedzīvotāju, un daudzas no šīm ēkām tikko sasniegušas vai arī tūlīt sasniegs paredzēto piecdesmit gadu kalpošanas ilgumu, aktualizējas jautājumi par šo ēku nākotni. Lai gan paredzētā šo māju ekspluatācijas termiņa beigas nenozīmē, ka mājas tūlīt sabruks, tomēr šīm ēkām vajadzēs lielus ieguldījumus, lai saglabātu vai aizstātu to nolietotās daļas. Ja, piemēram, parādās plaisa vienā tualetē kādā no Hruščova laika tipveida mājām, iespējams, ka tā notiks vēl vairākos simtos tūkstošu šādās masveidā uzceltās ēkās. Pastāv arī citi noteicoši apstākļi, piemēram, ēkas atbilstība mūsdienu energoefektivitātes standartiem vai nama saderība ar mūsdienīgas dzīves telpas vajadzībām, kā arī iedzīvotāju vēlme šādā ēkā dzīvot. Ne mazāk svarīga ir pilsētas ainava, ko šie nami veido.

Dīna stāstījums jūs iepazīstinās ar Dānijas Karaliskās tēlotājmākslas akadēmijas Arhitektūras skolas maģistrantiem paredzētās programmas Urbānisms un izmaiņas sabiedrībā studentu piedāvātiem alternatīviem Rīgas mikrorajonu attīstības risinājumiem, kas balstīti zinātniskos pētījumos. Dīns skaidros dažādās studentu piedāvātās intervences šo ēku specifiskajā vidē. Tās variē no atsevišķu Rīgas mikrorajonu unikālajām pilsētvides īpašībām līdz sarežģītajai padomju un postpadomju īpašuma tiesību struktūru nesaderībai, kas iezīmē vairākus izaicinājumus mikrorajonu attīstībai. Katra projekta autori izvēlējušies savu sākuma punktu un noteikuši prioritātes uzdotā temata robežās. Katrs no izstrādātajiem ieteikumiem iezīmē savu iespējamu mikrorajona nākotni.

Studentu darbi raisa virkni jautājumu. Vai varētu rasties jaunas estētiskas un funkcionējošas iespējas, apsverot mūsdienu nepieciešamību pēc rūpnieciskas ražošanas? Vai sarežģītie zemes īpašumtiesību jautājumi Rīgā varētu ļaut veidoties jauna veida sabiedriskām vietām, par kādām agrāk neesam varējuši iedomāties? Vai demogrāfiskais saspīlējums starp Rīgas centru, kurā pieaug neapdzīvoto ēku skaits, un blīvi apdzīvotajiem mikrorajoniem, kur ēkām strauji tuvojas derīguma termiņa beigas, rosinās jaunas idejas un veicinās iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti? Vēl jo vairāk, vai kāds spēj piedāvāt alternatīvu arhitektonisku, organizatorisku un sadarbības formā balstītu risinājumu tik lielam skaitam vienādu namu ar līdzīgām vainām?


 

Dr. Deane Simpson is an architect and urbanist based in Copenhagen. He is associate professor at the Royal Danish Academy School of Fine Arts School of Architecture where he together with Charles Bessard leads the international masters program: Urbanism and Societal Change. He is formerly a unit master at the AA, London; professor at BAS Bergen, associate at Diller + Scofidio architects, New York; and faculty member at the ETH Zürich.

He received his master's degree in architecture from Columbia University, New York and doctorate from the ETH Zürich.

Deane's research addressing contemporary urban and architectural phenomena, explores themes, such as, the urban implications of large-scale demographic transformation; social and environmental sustainability within urban and regional settings; and problems related to the securitization of public space.

His research has been published in such journals as Volume, Harvard Design Magazine, The Architectural Review, AD, and Abitare. He is currently completing co-edited volumes; one critically addressing urban sustainability and livability entitled Atlas of the Copenhagens; and another concerning problems associated with the securitization of contemporary cities, entitled The City between Freedom and Security

MIKRORAJON FUTURES

As the housing and urban typology makes a large proportion of the built fabric in the cities of the former Soviet and Soviet-aligned states – currently housing an estimated eighty million residents globally – many of these housings have just reached, or are about to reach, the end of their anticipated fifty year lifespan, raising important questions over their possible futures. While lifespan expiration does not suggest the imminent structural collapse of these buildings, it does suggest that these housing areas will require increasing investment to maintain or replace ailing systems or components. If, for example, one toilet on a K-7 unit cracks, it is possible to expect that several hundred thousand of the same mass-produced components may soon experience a similar fate. Other pressures exist, for example, to meet contemporary standards of energy performance; or to meet the contemporary standards and expectations necessity to attract residents to those areas. Other fundamental issues arise over the status of the landscapes between the buildings themselves.

Dean's speech will present several research-based design explorations into the challenges and opportunities of housing estate areas in Riga, by the masters program Urbanism and Societal Change at the Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture (KADK). The speech will attempt to interpret the proposed interventions in their various site specific conditions. These specificities range from the unique qualities of urban surroundings of particular estate housing areas in Riga, to the complex collision of Soviet and post-Soviet ownership structures that introduce a particular set of challenges in developing estate housing areas. Each project defines its own entry point and thematic focus within the topic, from which a range of proposals – each representing a possible future – have been projected.

The explorations raise a number of different questions: Could there be new aesthetic pleasures and functional possibilities in considering a contemporary engagement with industrial production? Could the challenges of the complex land-ownership situations in Riga actually pose opportunities for new types of public spaces previously unimaginable? Could the demographic tension between the city center, with its rising number of empty buildings, and the densely inhabited housing estates, marked with an expiry date, call for agile visions encompassing the emergence of resident activism? Furthermore, could one imagine alternate forms of design, organization and cooperation that could support the improvement of so many similar units, facing similar challenges?