Pilsētas arhitekta dienests

Artis Zvirgzdiņš ir ieguvis maģistra grādu arhitektūrā Rīgas Tehniskajā universitātē, strādājis arhitektu birojos Sīlis, Zābers un Kļava un Sarma & Norde. Kopš 2005. gada Artis ir arhitektūras platformas A4D redaktors. Artis var lepoties ar vairāk nekā 200 publicistisku, analītisku un kritisku rakstu par arhitektūras un pilsētu attīstības tēmām platformā A4D, žurnālā Latvijas architektūra, kā arī dažādos citos izdevumos. Artis piedalījies ar arhitektūru, pilsētplānošanu un publisko telpu saistītos pētnieciskos projektos, darbnīcās un arhitektūras konkursos, veidojis izstādes, uzstājies ar lekcijām un referātiem par arhitektūru, pilsētplānošanu un publisko telpu augstskolās, konferencēs un citos pasākumos, bijis Eiropas Savienības Mūsdienu arhitektūras godalgas - Mīsa van der Roes balvas eksperts. Nereti vada Rīgas viesu un arhitektu ekskursijas.

Arta pētnieciskās intereses iekļauj tādas tēmas kā arhitektūra, pilsētu attīstība, pilsētnieciskums (urbanity), publiskā telpa, māksla publiskajā telpā, kultūras ģeogrāfija, kultūras vēsture, pilsētas socioloģija, pilsētas ģeogrāfija, vietas identitāte, ainava, apkaimes u.c.

Artis ir idejas un grafiskā dizaina autors vienai lata monētai ar skudras attēlu.

REĢENERĀCIJAS PROJEKTA GARS UN RĪGAS BŪVNOTEIKUMI KAPITĀLISMA PERIODĀ: VECRĪGAS DIENVIDDAĻAS PIEMĒRS

1980. gadu sākumā pabeigtais Vecrīgas reģenerācijas projekts tapa citā sociāli ekonomiskajā sistēmā, ko raksturoja centralizēta saimniecības un būvniecības plānošana, kā arī teorētiskas iespējas lielos plānus un pilsētplānošanas idejas īstenot. To pieļāva īpašumtiesību struktūra, kur privātīpašumam un tā tiesībām bija niecīga loma. Sekojošā saimnieciskās sistēmas maiņa nāca ar brīvo tirgu, privāto iniciatīvu, uzņēmēju un investoru konkurenci, notika nekustamo īpašumu denacionalizācija un privatizācija. Tā rezultātā daudzi no projekta priekšlikumiem par atsevišķu ēku vai zemes gabalu konkrētu izmantošanu zaudēja nozīmi, bet citu īstenošanas iespējas kļuva sarežģītākas.

Tomēr jēgu nezaudēja projekta izstrādātās atziņas un nospraustie mērķi un principi: pārvarēt vecpilsētas funkciju devalvāciju, nodrošināt tām satura vērtību un sabiedrisko nozīmi atbilstoši Vecrīgas kultūrvēsturiskajam potenciālam un lomai pilsētas centra kompozīcijā. Šie mērķi un vadlīnijas ir pamatā 1993. gadā pieņemtajiem Vecrīgas būvnoteikumiem, kā arī tam, kas uz Vecrīgu attiecas abos pilsētas attīstības plānos (1995 - 2005, 2006 - 2018) un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā.

Taču ir redzamas arī noteiktas atšķirības starp 1983. gada reģenerācijas projekta garu un tām normām, kas regulē vecpilsētas apbūvi šodien. Reanimējot brīvā tirgus apstākļos 19. gs. beigu - 20. gs. sākuma būvnoteikumus Vecrīgā, ir akceptēta vecpilsētas kvartālu atjaunošana, sasniedzot maksimālos apbūves blīvuma un augstuma un attiecīgi minimālos pagalmu rādītājus. Savukārt viena no reģenerācijas projekta tēzēm bija, ka kara seku rezultātā zaudētā apbūve dod iespēju uzskatāmi pilsētvidē atklāt būtiskus Vecrīgas attīstības posmus - pilsētas attīstības robežzīmes, kas bija pazudušas vēlāko laiku blīvajā apbūvē. Reģenerācijas projekta autori to atzina par būtisku vērtību un šo apsvērumu vadīti rosināja:

  • pilnībā neapbūvēt tukšos kvartālus, kas atrodas uz Rīdzenes upes gultnes;
  • saglabāt Vecrīgas perimetrā neapbūvētas vietas, kur paveras skati uz vecpilsētas senāko apbūvi;
  • telpiski respektēt kādreizējo viduslaiku pilsētas robežu - visur, kur atrastas pilsētas aizsargmūra paliekas, restaurēt mūru un torņa fragmentus, saglabāt vai atjaunot īpatnējo mūrim pieslieto apbūvi.

Šīm vadlīnijām pretrunā ir ievirze, kas guvusi atspoguļojumu Rīgas vēsturiskā centra plānā un uz ko ir balstīta šodienas attīstība Vecrīgā. Kā piemērs abu pieeju atšķirībām priekšlasījumā aplūkota Vecrīgas dienvidu daļa - teritorija, kurā kara un laika zoba sekas ir visjūtamākās un kas salīdzinoši ilgāk palikusi ārpus pilsētvides atjaunošanas un revitalizācijas procesiem. Lai atklātu atšķirīgo, blakus reģenerācijas projekta priekšlikumiem apskatīti vairāki projekti, kas tapuši šai vietai un kalpo kā ilustrācijai šodien akceptētatajai attīstībai Vecpilsētā, - konkurss pasta kvartālam (viesnīca 'Marriott', 2010), viesnīcas projekts kvartālā starp Minsterejas ielu, 11.  novembra krastmalu un Mārstaļu ielu (konkurss 2012 - 2013), kā arī jau uzceltā ēka kādreizējās pirts 'Varavīksne' vietā (Rīdzenes rezidence, 2007).

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex