r 07

Gatis ir stratēģiskās plānošanas eksperts, SIA “Emerging Solutions” - pašlaik nodarbojas ar uzņēmumu un ražotņu izveidi un attīstību.

Gatim ir ilggadēja pieredze valsts iestāžu, pašvaldību un uzņēmējdarbības konsultāciju jomā, finansējuma piesaistē, tajā skaitā izstrādājot pirmo nacionālo kosmisko tehnoloģiju stratēģiju, nacionālo antidopinga stratēģiju, ap 20 plānošanas dokumentus 11 Latvijas pašvaldībām. Sākotnējā fāzē vadījis Rīgas Ziemeļu transporta koridora attīstības projektu.

 

RAŽOŠANAS TERITORIJU ATTĪSTĪBA RĪGAS OSTAS NĀKOTNE?

Mainoties ekonomiskajai situācijai mūsu reģionā, mainās arī Rīgas osta – tiek zaudētas vienas iespējas, bet rodas citas. Viena no šādām iespējām ir: attīstīt tādu ražošanu, kam atrašanās Rīgas ostā rada starptautiskas konkurences priekšrocības.

Latvijā ražošana attīstās soli pa solim. Ir izstrādāta arī Viedās specializācijas stratēģija, kas identificē tās jomas, kurās Latvijai ir priekšrocības radīt augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus.

Vismaz daļai no šīm augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnēm būtu izdevīgi atrasties Rīgas ostas teritorijā: ir lētāk atgādāt izejvielas un aizgādāt produkciju, nekur citur Latvijā nav pieejams tik daudz darbaspēka, līdzās atrodas zinātnes institūcijas un valsts iestādes.

Ja ostā tiks atvēlēta teritorija jaunām ražotnēm – vai tās šeit taps?

Prezentācijā tiks aplūkots ROP attīstības potenciāls un šķēršļi saistībā ar potenciālo ražošanu, tajā skaitā vairāku jaunu vietējo ražotņu attīstītāju attieksme pret darbošanos tieši Rīgas ostas teritorijā.

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 08_prezentacija_Pavils.pdf

1426 344

 


 

ORGANIZĒ:

ATBALSTA: