publicitātes foto lejupielādēt šeit

Gvido Princis ir pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors un Rīgas pilsētas arhitekts. Rīgas pilsētas arhitekta birojs ir pašvaldības institūcija, kas atbild par pilsētas arhitektūras attīstības estētisko kvalitāti. Rīgas pilsētas arhitekta pienākums ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Rīgas pilsētvides attīstību, uzlabojot pašvaldības darbu arhitektūras kvalitātes pārraudzībā un uzturot pastāvīgu, atklātu un profesionālu diskusiju par sabiedrībai nozīmīgām iecerēm un projektiem, kā arī iepazīstināt citu valstu un pilsētu sabiedrību ar labākajiem Rīgas arhitektūras risinājumiem. Rīgas pilsētas arhitektam ir neaizvietojama loma pašvaldības darba pilnveidošanā, arhitektūras un pilsētvides kvalitātes uzraudzības un kontroles jautājumu risināšanā, teritorijas plānojumu, detālplānojumu un apbūves noteikumu uzlabošanā un attīstībā, kā arī būvniecības ieceru izvērtēšanā.

G.Princim (dzim. 1972. gadā) ir vairāk nekā 10 gadu pieredze pašvaldības struktūrvienību darba organizēšanā un vadībā. Darbu kā Rīgas pilsētas arhitekts un Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktors G. Princis uzsāka 2012. gadā, šim amatam viņš tika izvēlēts personāla atlases konkursa kārtībā. Pirms tam laika posmā no 2008. līdz 2012. gadam viņš strādājis gan kā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora, gan kā direktora vietnieka pienākumu izpildītājs. No 2006. līdz 2008.g. G.Princis bijis Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs – direktora vietnieks pilsētas plānošanas jautājumos. Strādājot Pilsētas attīstības departamentā, G.Princis ieguvis pieredzi departamenta administratīvajā vadībā un kontrolē, departamenta funkcionālajā reorganizācijā, korupcijas risku vadībā, starptautiskajā sadarbībā un sadarbībā ar departamenta darbību kontrolējošajām institūcijām, būvniecības procesa tiesiskuma kontrolē, ārējā finansējuma piesaistē, publiskās un privātās partnerības projektu administratīvajā vadībā, stratēģisko projektu īstenošanas kontrolē, kā arī komunikācijā un sabiedrības iesaistē pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

2002. gadā G. Princis absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti un ieguvis arhitekta diplomu.

Pilnvaru termiņš: 20.05.2022.

 

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex