Pētījumi un diskusijas

RPA RPAB atbalsta trīs pētniecības aktivitāšu veidus: pilsētbūvniecības un arhitektūras teorētiskus darbus, pilsētvides kvalitātes empīrisko pētniecību un pētnieciskās projektēšanas studijas. Pilsētbūvnieciskās teorijas mērķis ir skaidrot terminus un metodoloģiju ar kuriem var kompetenti apspriest pilsētbūvnieciskas attīstības kvalitāti mutiskajā un rakstiskajā latviešu valodā. Empīriskās pētniecības mērķis ir veidot datu kopas un izvirzīt uz tiem balstītos secinājumus. Pētnieciskās projektēšanas mērķis ir rādīt pilsētbūvnieciskās attīstības priekšlikumus un pētīt to variantu kvalitāti.

Rīgas vēsturiskā centra kvartālu apbūves pasportizācijas un tālākās attīstības pase ir izstrādāta kā pamats Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskajam mantojumam piederīgās teritorijas vispārējai inventarizācijai un attīstībai. Izstrādātās vadlīnijas palīdzēs veidot nākotnes vīzijas, nospraust mērķus un stratēģijas, kas attīstāmas dažādās pilsētplānošanas jomās. Izstrādātā pase kvartālam starp K.Valdemāra – Em.Melngaiļa – Zaļo – Dzirnavu ielām ir pirmais paraugs turpmākajam darba procesam un varēs kalpot kā darbības bāze citu kvartālu inventarizācijai un attīstībai. RVC kvartālu teritorijas un apbūves inventarizācija ir veids, kā uzkrājot informāciju, iegūt spēju drošāk prognozēt nākotnes situācijas un gatavoties tām ar konkrētām programmām.

Rīgas vēsturiskā centra kvartālu apbūves pasportizācijas un tālākās attīstības pase

Pētījuma Brīvības ielas – Uzvaras bulvāra ass telpiskās attīstības koncepcijas  mērķis ir apzināt telpiskās sistēmas esošās kvalitātes un trūkumus, kā arī definēt tās attīstības vadlīnijas tuvākā nākotnē un ilgtermiņā. Koncepcijā analizēta Rīgas telpiskā struktūra un Brīvības ielas – Uzvaras bulvāra ass pilsētbūvnieciskā un sabiedriskā nozīme. Lai pilnveidotu un iezīmētu kompozīcijas asi kā vienotu un nozīmīgu Rīgas telpisko elementu, koncepcijā izvirzīti vairāki priekšlikumi. Piemēram: nepieciešamība izkopt un pilnveidot pilsēttelpu visā tās garumā – katru no atšķirīgām pilsētvides struktūrām, kas veidojušās dažādos laikmetos; kopējā vienojošā prasība varētu būt kvalitāte – plānojuma, telpiskā, būvmateriālu, publiskās ārtelpas un labiekārtojuma. Brīvības ielas – uzvaras bulvāra ass attīstības koncepcijā paredzēts mērķtiecīgi izmantot katras atsevišķās zonas esošo pilsētainavu, lai kopumā izveidotu kvalitatīvu un harmoniski pievilcīgu vienotu galvenās šķērsass telpisko sistēmu.

Rīgas Pilsētas arhitekta biroja vadībā atsācies darbs pie Daugavas kreisā krasta silueta / 350 ha / kompozīcijas izstrādāšanas.

Rudens darba sesijas noslēgumā plānots Daugavas kreisā krasta  koncepcijai radīt noteikumu kopumu, kas regulēs teritorijas attīstību un mērķtiecīgi izkops Pārdaugavas jauno tēlu.

Ar projektu materiāliem interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta birojā
Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš
sazinoties pa tālruni ((+371) 67105941).

Apakškategorijas

Rīgas pilsētas arhitekta biroja vadītie vai ierosinātie projekti 2010. gadā

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex