20. Mai

Rīgas pilsētas arhitekta birojs pieturvietu nojumju iepirkuma darba grupas ietvaros strādā pie “Rīgas publiskās ārtelpas vadlīniju” detalizācijas attiecībā uz prasībām pieturvietām un to komplektācijas dažādajiem elementiem. Darba mērķis ir iegūt Rīgai unikālu, kvalitatīvu, funkcionālu un ekonomiski pamatotu vienotu dizainu visām pilsētas pieturvietām dažādos uzstādīšanas apstākļos.