šķēršļi apstādījumu veidošanas realizācijai ielai atvēlētās teritorijas robežās,
ielas telpas apstādījumu struktūras veidošanas analīze saistībā ar pazemes inžnenierkomunikāciju izvietojumu, Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas piemērs
(RPA «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» sadarbībā ar SIA «Grupa 93»)

Iepriekš SIA «Grupa 93» izstrādātajā Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas telpas plānojuma un telpiskās struktūras attīstības koncepcijā (2010) tika piedāvāts Lielirbes ielu attīstīt kā bulvāra tipa ielu, bet Kārļa Ulmaņa gatvi – kā maģistrāli ar īpaši bagātīgu apstādījumu pielietojumu, veidojot «zaļās upes tēlu». Izpētes mērķis bija pārbaudīt šī piedāvājuma realizācijas iespējas.

Izpētē konstatēts, ka apakšzemes komunikāciju blīvums nedod iespēju realizēt minēto piedāvājumu, proti, koku stādījumu pielietojumu, kā nepārtrauktu līnijveida apstādījumu struktūru, jo:
– Kārļa Ulmaņa gatvē ir atsevišķi ielu posmi ar blīvu inženierkomunikāciju izvietojumu, bet Lielirbes ielā pazemes telpa ir aizņemta ar inženierkomunikācijām gandrīz visā tās garumā,
– daļu maģistrālo inženierkomunikāciju ir dārgi un sarežģīti pārvietot,
tādēļ apstādījumu struktūras veidošana pielāgojama situācijai.
Nav realizējama simetriska, regulāra vai ritmiska stādījumu struktūra.
Risinājums, kas ļauj savietot apstādījumus ar esošām komunikācijām, ir veidot tos tikai atsevišķās grupās, plastiskās, organiskās formās, ainaviskā izkārtojumā un daudzumā, ko pieļauj esošās pazemes inženierkomunikācijas.

Izpēte izskatīta Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 26.05.2011. sēdē.
Atzīts, ka situācija ar kokstādījumu veidošanas problēmu Lielirbes ielā un Kārļa Ulmaņa gatvē ilustrē situāciju pilsētā kopumā , proti, ka ir problemātiski veidot kokstādījumus ielas joslā , jo inženierkomunikāciju turētāji strikti aizstāv savas intereses un praktiski nepieļauj koku stādīšanu. Rīgas domes izpilddirektora Jura Radzeviča iniciatīvu sākt problēmas risinājuma meklējumus ar inženierkumunikāciju turētājiem pilsētā kopumā.

Lūgts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei:
– analizēt iespēju paplašināt ielu telpu, pārceļot ielu sarkanās līnijas nepieciešamo kokaugu stādījumu veidošanai tādās pilsētai nozīmīgās ielās kā Maskavas, Brīvības gatve, Augusta Deglava iela, Kārļa Ulmaņa gatve, Lielirbes iela, Lielvārdes iela, Dzelzavas iela, Ganību dambis, Skanstes iela, Daugavgrīvas iela, Dzirciema iela, Viestura prospekts, kur pilsētas attīstības plāns paredz apstādījumus veidot gar ielām, proti, ielu aizsargjoslās starp sarkano līniju un būvlaidi, kur zeme pirmkārt pārsvarā nav pilsētas īpašumā, bet ir privāta; turklāt tas sarežģī realizēt Rīgas domes politiku ielu stādījumus veidot visā ielas posmā vienlaikus;
– noteikt tikai kokaugu stādījumiem paredzētu joslu ielas šķērsprofilā, kopā ar Būvvaldi nosakot tās platumu.

Lūgts Rīgas domei:
– sakarā ar Rīgas kā Eiropas 2014. gada kultūras galvaspilsētas statusu, rast iespēju veikt apjomīgu pilsētas ielu apzaļumošanas programmu, iepriekš analizējot tās realizācijas iespēju šīsdienas diskusijas kontekstā;
– «Vispārīgo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu» kā normatīvā akta gatavošanas sakarā griezties pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ar priekšlikumu iestrādāt minētajos noteikumos zinātniski pamatotas, uz rietumu pieredzes balstītas, vienotas vispārīgas prasības ielu stādījumu veidošanai saistībā ar inženiertehnisko komunikāciju racionālu izvietojumu, kā daudzām Latvijas pilsētām aktuālu jautājumu.

Pēc Rīgas Domes izpilddirektora Jura Radzeviča iniciatīvas uzsākts problēmas risinājuma meklējums ar inženierkumunikāciju turētājiem pilsētā kopumā, izskatot to Apakšzemes inženierkomunikāciju pārvaldītāju koordinācijas padomes 24.08.2011. sēdē, kur nolemts, ka:
– Rīgas pilsētas būvvaldei jārisina jautājumu par iespējām pasūtīt pētījumu par jautājuma risināšanu kokstādījumu veidošanai ielas joslā un ielas aizsargjoslā, kas ļautu sadzīvot zaļai videi un inženierkomunikācujām,
– inženierkomunikāciju valdītājiem Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz darba uzdevumus ar savām norādēm, prasībām un konsultācijām.

Ar projekta materiāliem interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta birojā
Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni ((+371) 67105941).

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex