(autors: Juris Poga
(SIA «Arhitekta J. Pogas birojs»)))

Izpētes mērķi

  1. Apkopot informāciju par jautājuma likumisko bāzi, t.sk.:
    – par kvalitatīvas dzīves vides plānošanu atbildīgo Eiropas Savienības ministru sanāksmē 2007. gadā pieņemtā Leipcigas harta par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām,
    – par pilsētas attīstību atbildīgo ministru 2008. gadā pieņemtā Marseļas vienošanās par ilgtspējīgu un iekļaujošu pilsētu,
    – Eiropas Arhitektu padomes pieņemtā deklarācija un politika par arhitektūru un ilgtspējību, kas 2008. gadā Turīnā pieņemta kā Pasaules arhitektu savienības kongresa deklarācija.
  2. Apkopot informāciju par arhitektūras politikas tendencēm atsevišķās valstīs, kā arī informāciju par to, ka ieceres veiksmīgai realizācijai daudzviet Eiropā tiek praktizēta  arhitektūras politikas izstrādāšana pašvaldībām – ievērtējot to atšķirības un attīstības specifiku.
    Pētījumā ietverta arī informācija par pilsētām, kurās pateicoties prasmīgi sastādītai un konsekventi realizētai pilsētas arhitektūras politikai (definējot politikas mērķi, nosakot politikas īstenošanas instrumentus, precizējot politikas lietotājus) pilsētvide ieguvusi jaunu kvalitāti.

Pētījums izvērtēts Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 08.12.2011. sēdē.

Atbalstīta Rīgas pilsētas arhitektūras politikas veidošana, atzīstot to kā būtisku un nepieciešamu dokumentu augstas kvalitātes pilsētvides veidošanai Rīgā.

Pieņemts, ka arhitektūras kā telpiskas vides radīšanas mākslas intereses, Rīgas pilsētas arhitektūras politikas veidošanā jāpārstāv Rīgas pilsētas arhitekta birojam.

Atzīmēts, ka darboties spējīga pilsētas arhitektūras politika var tikt izveidota tikai tad, ja to atbalsta un tās veidošanā aktīvi iesaistās visas trīs ieinteresētās puses – gan pašvaldība, gan sabiedrība, gan praktizējošie profesionāļi.

Atzīts, ka pilsētas arhitektūras politikas izveidošana ir ilgstošs process, diskusija par pilsētas arhitektūras politiku turpināma paplašinot to veidotāju loku un uzsākot konkrētas darbības visiem procesā iesaistītiem dalībniekiem – arhitektiem, pašvaldībai, sabiedrībai.

Ar projekta materiāliem interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta birojā
Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni ((+371) 67105941).

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex