(autors: Juris Poga
(SIA «Arhitekta J. Pogas birojs»)))

Izpētes mērķi

  1. Apkopot informāciju par jautājuma likumisko bāzi, t.sk.:
    – par kvalitatīvas dzīves vides plānošanu atbildīgo Eiropas Savienības ministru sanāksmē 2007. gadā pieņemtā Leipcigas harta par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām,
    – par pilsētas attīstību atbildīgo ministru 2008. gadā pieņemtā Marseļas vienošanās par ilgtspējīgu un iekļaujošu pilsētu,
    – Eiropas Arhitektu padomes pieņemtā deklarācija un politika par arhitektūru un ilgtspējību, kas 2008. gadā Turīnā pieņemta kā Pasaules arhitektu savienības kongresa deklarācija.
  2. Apkopot informāciju par arhitektūras politikas tendencēm atsevišķās valstīs, kā arī informāciju par to, ka ieceres veiksmīgai realizācijai daudzviet Eiropā tiek praktizēta  arhitektūras politikas izstrādāšana pašvaldībām – ievērtējot to atšķirības un attīstības specifiku.
    Pētījumā ietverta arī informācija par pilsētām, kurās pateicoties prasmīgi sastādītai un konsekventi realizētai pilsētas arhitektūras politikai (definējot politikas mērķi, nosakot politikas īstenošanas instrumentus, precizējot politikas lietotājus) pilsētvide ieguvusi jaunu kvalitāti.

Pētījums izvērtēts Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 08.12.2011. sēdē.

Atbalstīta Rīgas pilsētas arhitektūras politikas veidošana, atzīstot to kā būtisku un nepieciešamu dokumentu augstas kvalitātes pilsētvides veidošanai Rīgā.

Pieņemts, ka arhitektūras kā telpiskas vides radīšanas mākslas intereses, Rīgas pilsētas arhitektūras politikas veidošanā jāpārstāv Rīgas pilsētas arhitekta birojam.

Atzīmēts, ka darboties spējīga pilsētas arhitektūras politika var tikt izveidota tikai tad, ja to atbalsta un tās veidošanā aktīvi iesaistās visas trīs ieinteresētās puses – gan pašvaldība, gan sabiedrība, gan praktizējošie profesionāļi.

Atzīts, ka pilsētas arhitektūras politikas izveidošana ir ilgstošs process, diskusija par pilsētas arhitektūras politiku turpināma paplašinot to veidotāju loku un uzsākot konkrētas darbības visiem procesā iesaistītiem dalībniekiem – arhitektiem, pašvaldībai, sabiedrībai.

Ar projekta materiāliem interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta birojā
Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni ((+371) 67105941).