(autors: Edgars Bērziņš
(SIA «Arhitekta Edgara Bērziņa birojs»))

Izskatot Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 27.01.2011. sēdē detālplānojumu zemes gabalam Ūnijas ielā 60 tika atzīts, ka zemes reformas rezultātā izveidoto īpašumu robežu saglabāšana nav savienojama ar kvalitatīvas dzīvojamās vides izveidošanas iespējām, jo mēģinājumi attīstīt šādā situācijā jebkādu apbūvi ir nolemti neveiksmei gan sabiedrības noraidošās attieksmes, gan profesionālā vērtējuma dēļ.
Atzīts arī, ka kopumā risinājums problēmai ir jārod, mainot pilsētas mājokļu politiku, paredzot esošo dzīvojamo vienību kompleksu revitalizāciju, pārliecinot īpašniekus (iedzīvotājus) par iespējamiem ieguvumiem vai labumiem, iniciatīvu uzņemoties pašvaldībai, kas reāli varētu izpausties pilotprojekta izveidē un īstenošanā, radot nepieciešamo precedentu. Pēckara masveida dzīvojamās apbūves pārveidē, risinot to kompleksi visā mikrorajona telpā, jāiekļauj arī pagalmu mēroga cilvēciskošana, sadalot to ar jauniem (mazstāvu) būvapjomiem, pie viena palielinot blīvumu, kas dod arī daļu no pasākuma ekonomiskā seguma.

Rīgas pēckara mikrorajonu dzīvojamo namu apbūves kvalitātes uzlabošanas izpētes mērķis izriet no Rīgas attīstības stratēģijas, kur pilsēta ar kvalitatīvu mājokli noteikta kā viens no stratēģiskajiem attīstības mērķiem, bet dzīvei pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm piešķirts prioritāra mērķa statuss.

Pēckara mikrorajoni ir būtiska pilsētas dzīvojamā fonda daļa ne tikai kvadrātmetros, bet arī kā nozīmīga pilsētvides telpa, kurai attīstoties laikā nepieciešama jauna pieeja, kas rezumētos atbilstoši ilgtspējas prasībām uzlabotā vides kvalitātē.

Pirmais Rīgas pilsētas attīstības plāns pēc neatkarības atgūšanas, sekojot vispārīgām tendencēm attīstītakajās zemēs, noteica visu lielmēroga dzīvojamo rajonu, humanizācijas, intensifikācijas un sanācijas nepieciešamību, t. i. pakāpenisku šo teritoriju pārveidi cilvēkam atbilstošākā telpas mērogā, veicot apbūves substances papildināšanas, rekonstrukcijas un labiekārtojuma renovācijas pasākumus.
Tomēr pasākumi netika īstenoti, jo par prioritāriem kļuva nekustamo īpašumu denacionalizācijas un privatizācijas procesi. Šo procesu ietekme bija tik spēcīga, ka kā zināms zemes reforma pretēji noteiktajam tika veikta bez plānojumu izstrādāšanas, radot grūti novēršamas negatīvas sekas uz ilgu laiku – sagraujot pēckara dzīvojamās apbūves telpisko un funkcionālo struktūru, ievērojami pasliktinot jau tā salīdzinoši zemos mājokļa standartus. Visnopietnāk cieta mājokļa ārtelpas kvalitāte.

Šīs izpētes uzdevums ir noteikt, kas ietekmē dzīvojamās vides attīstību un kādas iespējas un soļi sekmētu tās attīstību kvalitātes uzlabošanas virzienā iezīmējot iespējas kā priekšlikumus, kas būtu par pamatu uzdevumam «Dzīvojamo mikrorajonu teritoriju revitalizācijas koncepcijas» izstrādei (uz atsevišķa mikrorajona revitalizācijas parauga), ko paredzēts izstrādāt 2012. gadā. Izpētes materiālus varēs izmantot arī darba grupa, kas izveidota ar mērķi, lai sagatavotu normatīvo aktu projektu par kārtību, kādā tiek veiktas izmaiņas daudzdzīvokļu mājām piesaistītajos zemes gabalos un izstrādātu priekšlikumus Tieslietu ministrijai un Valsts zemes dienestam par zemesgabalu kadastrālo vērtību noteikšanu gadījumos, kad pastāv zemes piespiedu nomas attiecības.

Ar projekta materiāliem interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta birojā
Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni ((+371) 67105941).

vai lejupielādējiet šeit

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex