(RPA «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» sadarbībā ar arhitektu biroju «EgG»)

Projektā:

  • analizēts ūdens teritoriju plānošanas un peldbūvju tiesiskais regulējums ārvalstu praksē (Stokholma, Kopenhāgena, Vankūvera u.c.),
  • sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, likumos un citos normatīvajos aktos,
  • sagatavots piemēru kopums un priekšlikums Rīgas vēsturiskā centra ūdens teritoriju atļautās un plānotās izmantošanas kartei un krastmalu izmantošanai.