(RPA «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» iepirkums Nr. RPAB 2010/1,
sadarbībā ar pilsētplānotāju biroju «Grupa 93»)

Mērķis:

  • apzināt Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas plānojuma un telpiskās struktūras esošās kvalitātes un trūkumus,
  • definēt attīstības vadlīnijas tuvākā nākotnē un ilgtermiņā.

Koncepcija izmantojama kā rekomendējošs informācijas avots pilsētplānošanas dokumentu detalizācijā un konkrētu attīstības ieceru noteikumu izstrādāšanā.

Būtiskākie koncepcijā risinātie jautājumi:

  • analizēti apbūves līnijas parametri ,to precizējums un variējums,
  • noteikts minimāli pieļaujamais apbūves augstums ielas apbūves pirmajā frontē, kas veido ielas telpu,
  • noteikts augstbūvju grupu un lokālo augstuma akcentu izvietojums,
  • noformulēti kvalitatīvas publiskās ārtelpas struktūras veidošanas noteikumi, t.sk., skaidra gājēju un riteņbraucēju ceļu struktūra, komunālā transporta pieturvietu izvietojums, ielu šķērsošanas veidi, apstādījumu elementu izvietojuma principi,
  • piedāvāti pasākumi trokšņa līmeņa samazināšanai.