Radošās darbības nedēļas Latvijā radi!2015. ietvaros Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”  

sadarbībā ar

  • The Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania
  • Goethe-Institut Riga
  • Embassy of Switzerland to Latvia, Lithuania and Estonia
  • Urban Institute Riga

uzaicina jūs 9. martā Goethe-Institut Rīgā, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas) laikā no pulksten 13:00 līdz 18:00 uz semināru un debatēm par

Mijiedarbību un sadarbību (Rīgas) arhitektūrā – kā labi sajusties pilsētā? (Moderating Riga’s architecture - interiority of public and private places)  Piedalīšanās ir bez maksas. Būs nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu un angļu valodā.

Mājīgums ir kvalitāte, kas kļūst arvien vairāk pieprasīta ārpus mājokļa, piemērām, kafejnīcās, dažādos klubos , radošajos kvartālos, pagalmos, rūpnīcās („trešās vietas” ). Mājīgums ir atmosfēra, kuru šķietami nav iespējams panākt ar projektēšanu un to nevar ”mākslīgi” radīt vai nopirkt, tas rodas tikai caur vietas sociālo dzīvi. Tā ir atmosfēra, ko uztveram multisensori, tas ir  ar redzi, dzirdi, ožu, tausti, un iespējams pat garšu, tai ir savs statuss un nozīme konkrētās pilsētnieku grupas ikdienā. Kā esošās vietas saglabāt, kā jaunās veidot?

Debates ir argumentu sacensības ar mērķi pieradīt savas pozīcijas pārākumu, izskaidrot savus argumentus un izcelt kļūdas oponentu teiktajā. Mērķis ir attīstīt iesaistītu pušu spēju kritiski izvērtēt dažādus viedokļus un argumentēti pamatot savu skatu punktu.  

Reģistrēties uz pasākumu lūdzam šeit

Eventuālā dienas kārtība atrodama šeit

Par debatēm lasiet šeit

Debates tēmas atrodamas šeit

Izvērstāka informācija par pasākuma dienaskārtību vēl sekos

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex