Radošās darbības nedēļas Latvijā radi!2015. ietvaros Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”  

sadarbībā ar

  • The Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania
  • Goethe-Institut Riga
  • Embassy of Switzerland to Latvia, Lithuania and Estonia
  • Urban Institute Riga

uzaicina jūs 9. martā Goethe-Institut Rīgā, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas) laikā no pulksten 13:00 līdz 18:00 uz semināru un debatēm par

Mijiedarbību un sadarbību (Rīgas) arhitektūrā – kā labi sajusties pilsētā? (Moderating Riga’s architecture - interiority of public and private places)  Piedalīšanās ir bez maksas. Būs nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu un angļu valodā.

Mājīgums ir kvalitāte, kas kļūst arvien vairāk pieprasīta ārpus mājokļa, piemērām, kafejnīcās, dažādos klubos , radošajos kvartālos, pagalmos, rūpnīcās („trešās vietas” ). Mājīgums ir atmosfēra, kuru šķietami nav iespējams panākt ar projektēšanu un to nevar ”mākslīgi” radīt vai nopirkt, tas rodas tikai caur vietas sociālo dzīvi. Tā ir atmosfēra, ko uztveram multisensori, tas ir  ar redzi, dzirdi, ožu, tausti, un iespējams pat garšu, tai ir savs statuss un nozīme konkrētās pilsētnieku grupas ikdienā. Kā esošās vietas saglabāt, kā jaunās veidot?

Debates ir argumentu sacensības ar mērķi pieradīt savas pozīcijas pārākumu, izskaidrot savus argumentus un izcelt kļūdas oponentu teiktajā. Mērķis ir attīstīt iesaistītu pušu spēju kritiski izvērtēt dažādus viedokļus un argumentēti pamatot savu skatu punktu.  

Reģistrēties uz pasākumu lūdzam šeit

Eventuālā dienas kārtība atrodama šeit

Par debatēm lasiet šeit

Debates tēmas atrodamas šeit

Izvērstāka informācija par pasākuma dienaskārtību vēl sekos