Grāmatas

Pasūtinātājs: pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»
Autors: Jānis Krastiņš
Redaktore: Zanda Redberga
Tulkotāja: Inta Liepiņa
Salicējs: Gints Šteins
Atbalstītāji: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā opera, «Sintija Vaivade_Arhitekte», «Graf X», «Sīlis, Zābers un Kļava»
Izpildītājs: «Jelgavas tipogrāfija»
Tirāža: 1000 eksemplāru + 200 eksemplāru
Vieta: Rīga
Laiks: 2010. gads, 2011. gads

Dziesmu svētku estrāde Rīgā, Mežaparkā. Projekti.
Arhitektu veltījums Latviešu dziesmu svētkiem
.

Pasūtinātājs: «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»
Koncepcijas autore un redaktore: Zanda Redberga
Dizaineres: Ingūna Elere, Tatjana Raičiņeca
Tulkotāja: Inta Liepiņa
Izpildītāji: «H2E», «Jelgavas tipogrāfija»
Tirāža: 1000 eksemplāru
Vieta: Rīga
Laiks: 2008. gads

Izdevums veidots ar nolūku atgādināt Dziesmu svētku būvvēstures faktus, izskaidrot Mežaparka estrādes radīšanas un pārveidošanas procesu, uzkrāt arhitektu un radniecīgo disciplīnu speciālistu idejas, kā arī sekmēt pēctecības un pārmantošanas idejās balstītu lēmumu pieņemšanas praksi un kopt institucionālo atmiņu. Tas ir arhitektu veltījums Latviešu dziesmu svētkiem.

Rīga modernās arhitektūras kosmopole
Rīga – a future cosmopolis of modern architecture

Pasūtinātāji: «Rīgas pilsētas arhitekta birojs», Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Sastādītāja: Zanda Redberga
Tulkotāja: Inta Liepiņa
Dizaineres: Ingūna Elere, Tatjana Raičiņeca
Izpildītāji: «Pieci ezeri», «Jelgavas tipogrāfija»
Tirāža: 5000 eksemplāru
Vieta: Rīga
Laiks: 2006. gads

Domājot par nepieciešamību informēt starptautisko sabiedrību par arhitektūras un būvniecības procesiem Rīgā, Rīgas pilsētas arhitekta birojs sadarbībā ar Pilsētas attīstības departamentu sagatavoja un izdeva grāmatu angļu valodā, kas parāda desmitgades sākumā izstrādātos un īstenotos projektus un uzceltās ēkas. Trīs daļās ar ilustrācijām – skicēm, rasējumiem, vizualizācijām, montāžām un fotogrāfijām – raksturots arhitektu un pilsētplānotāju darbs: projekti (Latvijas Nacionālā bibliotēka, koncertzāle uz AB dambja, Laikmetīgās mākslas muzejs, Zvirgzdu salas, Klīversalas, un Ķīpsalas, kā arī Andrejsalas un Eksportostas attīstība, augstceltnes Pārdaugavā, ēku komplekss Citadelē, viesnīca pilsētas vēsturiskajā centrā, lidostas «Rīga» paplašinājums, Daugavas kreisā krasta apbūves silueta koncepcija), konkursi un darbnīcas (Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Mežaparka un Maskavas priekšpilsētas attīstība, Latvijas ekspozīcija Venēcijas biennāles 10. starptautiskajā arhitektūras izstādē) un ēkas (lidosta «Rīga», Latvijas Banka, auto tirdzniecības centrs, biroju komplekss, bankas augstceltne, rekonstruētas koka dzīvojamās ēkas un transformēts fabrikas kvartāls, kā arī daudzfunkcionālas ēkas un viesnīca pilsētas vēsturiskajā centrā).

Elektroniskā versija pieejama adresē: http://vardnica.pilsetasarhitekts.riga.lv/

Autors: Sigurds Grava

Literārā konsultante: Gundega Blumberga
Atbalstītāji: «Jāņa Rozes apgāds», «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»
Tirāža: 1000 eksemplāri
Vieta: Rīga
Laiks: 2006. gads

Profesionālajā un Ņujorkā pavadītā mūža pieredzē pamatotā angļu-latviešu pilsētvides vārdnīca, kurā ietverti 7200 termini, ir pilsētplānotāja Sigurda Gravas dāvana kolēģiem. Tā dod iespēju iegūt, apstrādāt un analizēt informāciju, domām, atziņām un secinājumiem piešķirt precīzu izteiksmes veidu un saprasties ar profesionāļiem Baltijā, Eiropā un pasaulē.