Bukleti

Pasūtinātājs: pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»

Autore: Daina Lāce

Fotogrāfs: Aivars Siliņš

Redaktore: Zanda Redberga

Tulkotāja: Inta Liepiņa

Dizaineres: Ingūna Elere, Tatjana Raičiņeca

Izpildītāji: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, dizaineru birojs «H2E», poligrāfijas grupa «Valters un Rapa»

Tirāža: 1000 eksemplāru latviešu valodā + 1000 eksemplāru angļu valodā

Vieta: Rīga

Laiks: 2011. gads

Teksts: Jānis Krastiņš

Redakcija: Zanda Redberga

Tulkojums: Inta Liepiņa

Fotogrāfijas: Jānis Krastiņš, Aivars Siliņš, Andris Tone, Aigars Altenbergs

Dizains: Miķelis Baštiks

Pasūtinātājs: «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»

Atbalstītāji: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Rīgas Tehniskā universitāte un birojs «Sintija Vaivade_Arhitekte»

Izpildītāji: dizaina birojs «Asketic» un poligrāfijas grupa «Valters un Rapa»

Tirāža: 1000 + 1000 eksemplāru

Vieta: Rīga

Laiks: 2010. gads

Izdevēji: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds

Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds un pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»

Teksta autore: Daina Lāce

Zinātniskā redaktore: Elita Grosmane

Literārā redaktore: Māra Ņikitina

Korektore: Kristiāna Ābele

Tulkotāja: Stella Pelše

Mākslinieks: Aivars Sprūdžs

Tirāža: 1000 + 500 eksemplāru

Vieta: Rīga

Laiks: 2011. gads

Lāce D. Latvijas Mākslas akadēmijas ēka. Rīga: Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2011.

Pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» atbalstījusi Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta izdevuma «Latvijas Mākslas akadēmijas ēka» veidošanu latviešu un angļu valodā. Tas ļāvis turpināt sēriju «Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi», kuras zinātniskā redaktore ir Elita Grosmane un kurā jau publicēti ceļveži: «Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka» (2009) un «Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca» (2000).

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex