05. Jan

Šeit ir pieejamas projekta progresa un noslēguma prezentācijas.

24. Apr

2016. gada 21. aprīlī Rīgā norisinājās projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) noslēgumam veltīta konference, kuras ietvaros projekta pētnieki prezentēja būtiskākos projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātus un gūtās atziņas. Konference notika Rīgas domes galvenajā ēkā (Rātslaukums 1).

18. Feb

Par to, kā ir veicies pētniekiem projekta ietvaros ir iespējams noskatīties trīs video atskaites. 

21. Sep

Pirms tika uzsākta projekta pētnieciskā daļa, 2015. gada vasarā pētnieka Toma Briča vadībā norisinājās "VASARAS SKOLA 2015", kurā studenti apguva jaunas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.