Pilsētas arhitekta dienests

VECRĪGAS MANIFESTS

1. Ikvienas UNESCO Pasaules mantojuma vietas pamata apņemšanās ir saglabāt vietas garu, harmoniju, vēsturiskās pēctecības izjūtu, piederības un cieņas izjūtu konkrētajai vietai. Pārspīlēta atraušanās no vēsturiskās vides un mākslīgu kontrastu radīšana nodara kaitējumu ne tikai vēsturiskajai videi un vērtībai, bet arī visai sabiedrības pašapziņai un sevis izjūtai. Tas rada vērtību haosu, iznīcinot esošo kultūras kontekstu, bet īsti neradot vietā neko jaunu, un attiecīgi atgrūžot gan iepriekšējās, gan šodienas paaudzes.

2. Jaunajiem attīstības projektiem vēsturiskajā vidē nav jākļūst par vecā iznīcības ieroci, vēsturisko vidi caurdurot ar kontrastainiem, asiem vai krāsainiem stikliem, nospiežot ar pārspīlētu masivitāti un augstumu vai iespīlējot spīdīgos metāla grožos. Vides reģenerācijas pamatā ir jaunā un vecā partnerība, nevis nostāšanās pretējās pusēs.

3. Pretarguments uzstādījumam, ka iejūtība pret vēsturisko novedīs pie muzejifikācijas un “iesaldēšanas”, ir tas, ka tieši asa pagātnes un tagadnes pretnostatīšana rada priekšstatu par vēsturisko vidi kā par muzeju. Harmonija, iejūtība un pazemība, pilsētvidē ienākot jaunajam, nerada kontrastu, bet veido attīstības plūdumu.

4. Vēlme radīt spēcīgu pretnostatījumu starp jauno vēsturiskajās pilsētās ir pamatā vairumam UNESCO un Pasaules mantojuma vietu konfliktu. Lai gan šī pretnostatījuma pieeja bieži tiek pamatota ar Venēcijas hartas 9.pantu, kas paredz, ka jaunajam ir jāatšķiras no vēsturiskās arhitektūras kompozīcijas un jānes sava laikmeta iezīmes. Tomēr šodien pusgadsimtu pēc Venēcijas hartas pieņemšanas ir skaidrs, ka šī pamatpīlāra interpretācija par jauno kā kardinālu un neiederīgu kontrastu līdzās jau esošajam, ir veicinājusi vēsturiskās vides noplicināšanu, nevis tās saglabāšanu.

5. UNESCO Pasaules mantojuma centrs un ICOMOS pastiprināti izceļ, ka ir būtiski nosargāt ne tikai vēsturisko pilsētas struktūru, audumu, atsevišķas ēkas, bet jo īpaši – nosargāt vēsturisko pilsētu kā gadsimtiem ilgi veidotu sabiedriski kopīgu veselumu, kur dominē kopīgās, ne individuālās intereses. Nevis, ka privāta banka, viesnīca, dzīvojamā vai biroju ēka cenšas pārspēt visu vēsturisko vidi kopā vai cita citu. Bet pilsēta tiek nosargāta un saglabāta kā kopīgs dārgums, kur sabiedriski kopīgās vietas kā kulta būves, bibliotēkas, teātri, laukumi, parki piešķir pilsētai un sabiedrībai tās īpašo kultūras kontekstu un ir sabiedrības drošie un mājīgie identitātes enkuri.

6. Attiecībā uz Vecrīgu mums ir jāsaprot – tā cena, ko mēs samaksāsim, lai kāds privāti iegūtu pāris centimetrus saviem egoistiski-ekonomiskajiem sapņiem vai realizētu kādu augstprātīgu eksperimentu, tā nav jāmaksā Vecrīgai. Šādu sapņu realizācijai var izmantot plašās teritorijas citur Rīgā, ārpus Vecrīgas, ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, kā arī varbūt pat ārpus pašas Rīgas.

7. Vecrīgai pēc būtības ir jāturpina veidoties kā uz vietējo sabiedrību vērstai satikšanās vietai, kas kalpo šī kopīguma, drošības un mājīguma kopšanai un uzturēšanai. Pamatjautājums jaunu pienesumu iespējamībai Vecrīgā līdz ar to būtu – vai šis pienesums ir pietiekami pazemīgs, iejūtīgs, uzmanīgs un harmonisks vēsturiskajā vidē? Kāpēc konkrētais priekšlikums nevarētu atrasties jebkur citur pasaulē?

8. Rīga un Vecrīga tomēr ir ļoti īpašas vietas. Ne tikai mums pašiem, bet gandrīz ikvienam, kam ir gadījies te būt. Tāpēc Vecrīgas reģenerācijas plāna pamatā būtu jābūt vēlmei nevis pārsteigt vai varbūt pat šokēt ar vienaldzību pret vēsturisko vidi un kontrastainām, masveidīgām ēkām, kas varētu atrasties jebkur. Bet tā pamatā ir jābūt vēlmei, pirmkārt, mūs pašus, pilsētas iedzīvotājus, arvien ievilināt sajūsmā par saglabātajām vērtībām, skaisto, plūstošo un harmonisko sev apkārt. Tai būtu jāturpina būt videi, kurā var piedzīvot, kā gadsimti ir nomainījuši viens otru un kā secīgi mēs esam nonākuši līdz šodienai, un ka šodiena neapdraud pagātni, bet apzinās sevi pati jau kā ļoti pārdomātu, cienījamu vērtību, pienesumu un mantojumu. Ar mērķi, ka jauno mēs ikviens gribēsim noglaudīt un tas kļūs par neatraujamu “Es Tevi mīlu, Rīga!” daļu!

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex