07. Feb

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēta un Rīgas pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» realizēta projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”). 

09. Jan

Mēs nevaram izvairīties no klimata pārmaiņām, kas sevī ietver vairāk nokrišņus, augstāku temperatūru utt. Klimata pārmaiņu rezultātā Rīgai ir uzstādīti jauni izaicinājumi. Ja nepieciešamās darbības pielāgošanās procesiem tiks atliktas, nākotnē to izmaksas kļūs dārgākas. Pastāv sakarība starp augošo temperatūru uz Zemes un cilvēka darbības izraisītu oglekļa dioksīda koncentrāciju atmosfērā. Lai gan pārmaiņas notiek globāli, klimata pārmaiņām būs virkne konsekvenču Rīgai pat neskatoties uz to, cik labi mēs spēsim ierobežot oglekļa dioksīda izmešus. No mums tas pieprasa konkrētus uzstādījumus, kuru priekšā ir jāspēj noformulēt sava pozīcija, veidojot un īstenojot pilsētas attīstības stratēģiju.

Informācija par pētnieku komandu ir pieejama šeit. Vairāk informācija par projektu un tā saistību ar iepriekš veiktajiem pētījumiem ir pieejama šeit.