No šī gada 4. līdz 6. oktobrim Rīgā trīs dienu garumā norisināsies vērienīgs notikums “R.Šmēlinga konference / Livable City Forum Riga”, kas veltīts arhitektūras un pilsētvides pielāgošanai mūsdienīgu zinātnes centru attīstībai. Organizatori ir ieplānojuši plašu konferences programmu trīs dienu garumā, tostarp arī ietekmīgu ārvalstu ekspertu lekcijas, diskusijas, meistarklases un darba grupas. Pasākumi norisināsies gan Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, gan Latvijas Universitātes Dabas mājā.

Šmēlinga konferences tēma būs “Kā veidot veiksmīgu pilsētu: arhitektūra un pilsētplānošana zināšanu ekonomikā”, un konferences lektori visas dienas garumā apskatīs tādus zināšanu ekonomikas elementus kā akadēmiskie centri, zināšanu un tehnoloģiju kvartāli un inovācijas sekmējoša pilsētvide. Konference apskata populāru fenomenu, kur zināšanu un inovāciju centri no piepilsētas sāk atgriezties pilsētu centros un rod mājvietu bijušo rūpniecisko būvju teritorijās. Tādejādi zināšanu un tehnoloģiju vieta pilsētvidē iezīmē jaunu arhitektūras attīstības tendenci, kas spēj veicināt mūsdienīgas metropoles izaugsmi, pārejot no ražošanas uz pakalpojumu ekonomiku. Programmas fokusā būs jautājumi par to, kāda vide un priekšnosacījumi jāveido pilsētā, lai šāda veida attīstība notiktu pēc iespējas veiksmīgāk un dinamiskāk.

Reinholda Šmēlinga konference norisināsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Aicināti piedalīties visi interesenti, dalība ir bez maksas. Reģistrēties konferencei iespējams līdz pirmdienai, 2. oktobrim šeit: arhitekts.riga.lv/konference

Ņemot vēra, ka zinātne un inovācijas ir priekšnoteikums pilsētas un valsts ekonomikas attīstībai, konference jautās, ka ar pārdomātas arhitektūras un gudras pilsētvides plānošanu atbalstīt un veicināt zināšanu centru attīstību. Reinholda Šmēlinga konferenci organizē Rīgas pilsētas arhitekta birojs, sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Rīgas plānošanas reģiona īstenoto INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona sadarbības projektu “Live Baltic Campus: Akadēmiskie centri kā iespēja sabiedrības iesaistei pilsētvides plānošanā”.

Paralēli Baltijas reģiona pilsētu kontekstam konferencē īpaša uzmanība tiks pievērsta arhitektoniskajai videi Daugavas kreisajā krastā. Līdztekus unikālai publiskās ārtelpas un pilsētvides tipoloģijai, Pārdaugavā pēdējos gados veidojas koncentrēta starptautiski nozīmīgas zināšanu infrastruktūras izveide – lielākie nacionālie akadēmiskie centri (RTU, LU, RSU, RISEBA, “Turība”), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), dinamiska uzņēmējdarbības vide (“Swedbank”, Mūkusalas biznesa centrs), kā arī starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūra (“Rail Baltica”, lidosta “Rīga”). Lai sekmētu tālredzīgu šī potenciāla izmantošanu un plānotu ilgtspējīgu pilsētvidi, konference vēlas mudināt izvērtēt līdzšinējās vēsturiskās un tematiskās Pārdaugavas vīzijas, kā arī sekmēt daudzpusīgu publisku diskusiju redzējumu tapšanu.

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex