(scroll down for English version)

Pirmais bloks. Pētniecība

Pirmajā daļā ir veltīta pētniecībai. Referenti izvirzīs hipotēzes kuras palīdz saprast mikrorajonu vides iedarbību, fokusēs mūsu uzmanību uz tematiem, kuri ir svarīgi mikrorajonu esošās situācijas un problēmu izprašanai.
Pētnieki definēs problēmas, apskatīs mikrorajonu vides telpiskās īpašības attiecībā pret tādām vērtībām kā patika, prezentēs veidus kā izzināt iedzīvotāju vēlmes atkarība no to vides sociālā sastāva, dos ieskatu pilotprojekta pilsētvides esošā situācijā, mēģinās definēt mikrorajonu ainaviskās kvalitātēs, paradīs kādā veidā var noteikt dzīvojamo namu pagalmu atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, un izvirzīs hipotēzes par mikrorajonu ainavu veidojošiem elementiem un iespējām tās attīstīt.

Otrais bloks. Dizains/Transformācija/Projektēšana

Otrā daļa ir veltīta dizainam šī vārda plašākajā izpausmē — tām iespēju laukam, kas piemīt mikrorajoniem, lai atrisinātu problēmas vai radītu jaunu kvalitāti un vides pievienoto vērtību.
Kādā veidā dizains var sekmēt/radīt apstākļus sabiedriskā labuma attīstībai? Ko ar vienkāršo iniciatīvu un viegli dalāmām iemaņām var paveikt mikrorajonu nekurzemē? Kādā veidā formulējams mikrorajonu ārtelpas standarts? Kas trūkst lai mikrorajonos būtu pilnvērtīga publiskā telpa?

Trešais bloks. Stratēģija

Trešā daļa ir veltīta nodomiem un veidiem, kādā veidā tos ir iespējams sasniegt.
Viens no konferences īpašiem viesiem ir Tallinas Arhitektūras Bienales kurators, kurš prezentēs vīziju konkursa darbus. Tika panākts balanss starp reālas problēmas risinošo projektēšanu un vizionāru, uz nākotnes konteksta bāzētu pieeju.
Konferences galvenais viesis ir Kanādas pētniece  kura uzstāsies ar publisko lekciju „Kas ir mājokļa stratēģija?” Mēs uzzināsim, kāds potenciāls ir mājokļu vides reģenerācijai izmantotojot stratēģisku pieeju tautassaimniecības attīstībai, sabiedriskā labuma vairošanai un atvērtās pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanai.

English version:

The conference is going to be divided into three parts. In the first part, various researchers will present their insights into the topic, trying to define problems of large housing estates in Riga. In the second, various design approaches will be presented answering the question how to tackle known problems strategically, programmatically, normatively or otherwise. Third part is devoted to strategy. If the first two parts are mostly for the professionals and academicians, third part is intended to reach the broader audience.

 

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex