Arnis Kleinbergs / Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”

Oskars Redbergs / Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”

Vilnis Šlars / Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”

Viesturs Briedis / Biedrība „Latvijas Būvinženieru savienība”

Ruta Krūskopa / Biedrība „Latvijas Būvinženieru savienība”

Ilmārs Leikums / Biedrība „Latvijas Būvinženieru savienība”

Andris Veinbergs / Biedrība „Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome”

Mārtiņš Žvīgurs / Biedrība „Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome”

Egons Bērziņš / Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija

Ilze Rukšāne / Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija