RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2012. gada  22. martā
Pilsētas arhitekta birojs, Dzirnavu ielā 60/2 - 21

3. [73.] sēdes
LĒMUMS

Sēdē piedalās:  
Kolēģijas locekļi:   E. Bērziņš, V. Brūzis, A. Kronbergs, A. Sīlis, D. Veinberga, R. Bula;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš,  J. Domburs, Putniņš;
Īpaši aicinātas amatpersonas:  J. Radzevičs;
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Purmale, I. Sirmā, A. Kušķis;
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments: M. Eisaka, B. Paeglīte;
Rīgas domes Finanču departaments: R. Dobičina;
Pilsētas arhitekta birojs: Z. Redberga;
Kultūras ministrija: Dz. Purviņa;
Dailes teātra pārstāvji: A. Vītols, E. Duka;
Eksperti: A.Zvirgzdiņš, G. Grikmane, G. Cēbere;
Plašsaziņas līdzekļi: U. Andersons – Dienas Bizness, A. Galere – Neatkarīgā rīta avīze, I. Motivāns – LETA, J. Lejnieks – Latvijas arhitektūra.

Sēdi vada: R. Bula.

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Studija Dailes teātrim piegulošās kultūras telpas attīstības stratēģijai.
    Uzdevuma projekts studijas izstrādei – sadaļa par laukuma kā publiskas ārtelpas veidošanu - laukuma izmantojamību.
    Iesniedzējs: Pilsētas arhitekta birojs.
  2. Informatīvi: izpēte Dzīvojamo namu apbūves kvalitātes uzlabošanas iespējas Rīgas pēckara mikrorajonos. [izpēte kā pamats uzdevumam „Dzīvojamo mikrorajonu teritoriju revitalizācijas koncepcijas” izstrādei]Iesniedzējs: Pilsētas arhitekta birojs
    Ziņotājs: izpētes autors arhitekts, pilsētplānotājs Edgars Bērziņš

Kolēģijas lēmums:

1. Studija Dailes teātrim piegulošās kultūras telpas attīstības stratēģijai .
Uzdevuma projekts studijas izstrādei – sadaļa par laukuma kā publiskas ārtelpas veidošanu - laukuma izmantojamību.
- Informācija par teātra attīstību: Dzintra Purviņa - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļa
- Laukuma kā publiskas ārtelpas veidošanas aspekti - laukuma izmantojamība [no sociālantropoloģijas aspekta], māksla laukuma telpā: ekspertu ziņojumi – A. Zvirgzdiņš, G. Grikmane, G. Cēbere. 1.1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas informāciju, ka ministrijai nav konkrētu plānu Dailes teātra attīstībai – paplašināšanai.

1.2. Dailes teātra laukuma kā publiskas ārtelpas izmantojamība precizējama veicot iedzīvotāju aptauju, t.sk. teātra apmeklētāju aptauju, aptaujas veikšanā iesakot iesaistīt studentus.

2. Informatīvi: izpēte "Dzīvojamo namu apbūves kvalitātes uzlabošanas iespējas Rīgas pēckara mikrorajonos".

2.1. Pieņemt zināšanai izpētē „Dzīvojamo namu apbūves kvalitātes uzlabošanas iespējas Rīgas pēckara mikrorajonos” definētās problēmas kvalitatīvas dzīvojamās vides izveidošanā un priekšlikumus to risināšanai.

2.2. Atbalstīt lokālplānojuma kā pilotprojekta izstrādi atsevišķai teritoriālai vienībai – kvartālam, lai pārbaudītu iespējas un vienotos par praktiskiem risinājumiem izpētē definētajām problēmām.

E. Bērziņš
V. Brūzis
A. Kronbergs
A. Sīlis
D. Veinberga
R. Bula