RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2012. gada  1.martā
Pilsētas arhitekta birojs, Dzirnavu ielā 60/2 - 21

2. [72.] sēdes
LĒMUMS

Sēdē piedalās:  
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, V. Brūzis, A. Sīlis, D. Veinberga, R. Bula;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš;
Pilsētplānošanas pārvalde: A. Kušķis;
Pilsētas arhitekta birojs: Z. Redberga;
Pasūtītāja pārstāvji: V. Boka, D. Pavlovs, J. Lejnieks;
Projektētāju pārstāvji: V. Rauhvargere;
Plašsaziņas līdzekļi: I. Motivāns – LETA;

Sēdi vada: R. Bula.

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāru vadības kompleksa priekšlaukuma rekonstrukcija Hipokrāta ielā 2, 4.; rekonstrukcijas ieceres un problēmas.
    Pasūtītājs:  Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca;
    Projektētājs: arhitekte V. Rauhvargere.
  2. Skvēra „Akadēmijas laukums” publiskās ārtelpas arhitektoniskā risinājuma metu konkursa programma.
    Pasūtītājs: Austrumu izpilddirekcija.

Kolēģijas lēmums:

1. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāru vadības kompleksa priekšlaukuma rekonstrukcija Hipokrāta ielā 2, 4.; rekonstrukcijas ieceres un problēmas.

1.1. Atzīmēt, ka zemes reformas rezultātā izveidoto īpašumu robežu saglabāšana tās nekoriģējot, ievērojami apgrūtina kvalitatīvas publiskās ārtelpas - slimnīcas stacionāru un tās vadības kompleksa priekšlaukuma izveidošanas iespējas un neļauj rast pilsētas struktūrā integrētu risinājumu.

1.2. Atzīt, ka esošā priekšlaukuma labiekārtojuma elementu izvietojums, kas savulaik veidoja Gaiļezera slimnīcas atpazīstamību – baseins un tēlnieka A. Gulbja skulptūra, bet kas šodien atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī esošie apstādījumi, nevar būt slimnīcas priekšlaukuma jaunā plānojuma struktūras veidošanu ierobežojoši elementi. Tie nav vērtējami kā prioritāte.

1.3. Prioritāte ir racionāla un  skaidra gājēju un auto satiksmes un stāvvietu sistēma [kā daļa no visas teritorijas satiksmes sistēmas], kas nodrošina piekļuvi ārstniecības iestādei. Tā veidojama kopīga „Gaiļezera” un „LOC” ēku kompleksiem, saglabājot kā galveno piekļuvi – piekļuvi no Hipokrāta ielas un ievērtējot perspektīvo slimnīcas attīstību.
Racionālu gājēju plūsmu izveidei izvērtējama sabiedriskā transporta pieturvietu izvietojuma korekcija Hipokrāta ielā.

1.4. Saskaņā ar priekšlaukuma jauno satiksmes un stāvvietu sistēmu izstrādājams jauns priekšlaukuma labiekārtojuma priekšlikums ar jaunu apstādījumu struktūras risinājumu .

2. Skvēra „Akadēmijas laukums” publiskās ārtelpas arhitektoniskā risinājuma metu konkursa programma.

2.1. Atbalstīt metu konkursa mērķi – rast idejas laikmetīgi veidotai un vizuāli izteiksmīgai publiskajai ārtelpai vēsturiski daudzveidīgajā Rīgas vēsturiskajā centrā, iegūstot racionālu skvēra funkcionālā risinājuma priekšlikumu:
- vietai un veidam kā mūsdienīgā rekreācijas telpā demonstrēt Latvijas zinātnes sasniegumus un vides mākslas iespējas;
- skvēra telpas pilnveidošanai - īstermiņā paredzot dekoratīvu nožogojumu izglītības iestāžu pagalmiem un veidojot ieeju Rīgas celtniecības koledžas zemes gabalā [Gaiziņa iela 3] arī no skvēra puses, bet ilgtermiņā ņemot vērā iespējamos jaunbūves apjomus šajā zemes gabalā;
- pamatotai gājēju tranzīta ceļu sistēmai;
- skvēram kā tikšanās un īslaicīgas atpūtas vietai;
- zonas ar  piepilsētas autobusu pieturvietu izvietojumu gar Turgeņeva ielu  atbilstošam labiekārtojumam, kā arī sasaistei ar skvēra plānojumu.
Pieturvietas un to labiekārtojums [nojumes] nav izvietojamas kvartāla vidusdaļā - pret Latvijas Zinātņu Akadēmijas [LZA] galveno ieeju.
Pieturvietas nav izmantojamas autobusu stāvvietai – kā autobusu galapunkta funkcijai.

2.2. Atzīmēt, ka izstrādājot priekšlikumus skvēra attīstībai jāņem vērā iespēja skvēra teritoriju perspektīvā izmantot  pazemes autostāvvietu izbūvei.

2.3.Ieteikt metu konkursa pasūtītājam Rīgas Austrumu izpilddirekcijai konkursa uzdevumu papildināt ar prasībām:
- dot priekšlikumus par Latvijas zinātnes vēstures personību atveidojumu LZA ēkas zemes gabala priekšpagalmā un sānu pagalmos, jo tie kopā ar esošo skvēru veido akadēmijas augstceltnes priekšlaukuma telpu;
- sniegt vīziju par skvēra iespējamo telpisko ietvaru.

2.4. Lūgt Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldi, Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas attīstības tālākā precizēšanā:
- paredzēt iespēju ieejas veidošanai Rīgas celtniecības koledžas zemes gabalā [Gaiziņa ielā 3] arī no skvēra puses;
- nepieļaut piepilsētas autobusu stāvvietu – kā autobusu galapunkta funkciju Turgeņeva ielas posmā starp Gogoļa un Prāgas ielām.

E. Bērziņš
V. Brūzis
A. Sīlis
D. Veinberga
R.  Bula