RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2011. gada  1. septembrī
Pilsētas arhitekta birojs, Dzirnavu ielā 60/2 - 21

8. [68.]  sēdes
LĒMUMS

Sēdē piedalās:

Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Cinis, J. Dambis, A. Kronbergs, A. Sīlis, D. Veinberga, R. Bula;
Kolēģijas padomnieki:  J. Krastiņš, D. Putniņš;
Kolēģijas goda locekļi: A. Roze;
Īpaši aicinātas amatpersonas:  S. Zaļetajevs, G. Princis;
Projektēšanas biroju pārstāvji : V. Polkovņikova, I. Kuļikovska;
Pasūtītāja pārstvji: I. Muižnieks;
Plašsaziņas līdzekļi: I. Motivāns – Leta; I. Drazdovska – Dienas Bizness, V. Gailītis – neatkarīgs žurnālists, J. Lejnieks – Latvijas Arhitektūra.

Sēdi vada:  R. Bula.

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Informatīvs ziņojums par 26.05.2011. g. kolēģijas sēdē skatītā jautājuma par „šķēršļiem  kokstādījumu veidošanai ielas joslā un ielas aizsargjoslā” tālāko attīstību.Jautājuma iesniedzējs: Pilsētas arhitekta birojs.Informē R. Bula
  2. Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1 – skiču stadija
    [jautājums tiek skatīts saskaņā ar Pilsētas Būvvaldes 04.08.2011.g. padomes sēdes lēmumu    
    izvērtēt fasāžu risinājumu Pilsētas arhitekta kolēģijā]
    Projektētājs: SIA „Sestais stils”
    Pasūtītājs: Latvijas Universitāte

Kolēģijas lēmums:

1. Informatīvs ziņojums par 26.05.2011. g. kolēģijas sēdē skatītā jautājuma par „šķēršļiem kokstādījumu veidošanai ielas joslā un ielas aizsargjoslā” tālāko attīstību.

1.1. pieņemt zināšanai, ka atbilstoši kolēģijā izteiktajai iniciatīvai sākt problēmas risinājuma meklējumus ar inženierkumunikāciju turētājiem pilsētā kopumā, jautājums par šķēršļiem kokstādījumu veidošanai ielas joslā un ielas aizsargjoslā tika skatīts Apakšzemes inženierkomunikāciju pārvaldītāju koordinācijas padomes 24.08.2011. sēdē.
Koordinācijas padomes sēdē tika atzīts, ka kokam ir jāpaliek kā neatņemamai ielas ainavas sastāvdaļai un inženierkomunikāciju turētājiem un projektētājiem jāmēģina rast kompromisus un veidot situāciju, kurā koks un inženierkomunikācijas pastāv līdzās.
Tika nolemts:
-  Būvvaldei risināt jautājumu par iespējām pasūtīt pētījumu dotās problēmas risinājumam, izvērtējot ārzemju praksi;
-  Inženierkomunikāciju valdītājiem Būvvaldē iesniegt darba uzdevumus  ar savām norādēm, prasībām un konsultācijām par iespējamiem risinājumiem kokstādījumu  veidošanai ielas joslā un ielas aizsargjoslā;

2. Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1 – skiču  stadija.

2.1. Atzīmēt, ka jaunais LU akadēmiskā centra komplekss līdzās jaunajam Rīgas Domes administratīvajam kompleksam ir būtiska funkcionāla un telpiska sastāvdaļa jaunajā pilsētas administratīvajā centrā Pārdaugavā, kas nosaka paaugstinātas prasības arhitektoniski telpiskā risinājuma kvalitātei.

2.2. Sakarā ar Būvvaldes padomes  lēmumu  Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūves fasāžu risinājumu  izvērtēt Pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē, atzīt, ka pagaidām nav iegūts pārliecinošs risinājuma priekšlikums.

2.3. Turpinot darbu pie Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkas skiču projekta tālākās izstrādes:
2.3.1. jārada funkcionāli pamatots ēkas tēls, kas asociētos ar dabaszinātņu centru;
2.3.2. ēkas, kas ir jaunā Torņakalna administratīvā centra teritorijas lokālais akcents, apjoma telpiskais risinājums izstrādājams attīstot arhitektūras ideju konkursā iesniegtā priekšlikuma koncepciju, nezaudējot tā ekspresiju un plastiku;
2.3.3. ēkas fasāžu risinājumā atteikties no izteikti aplikatīvās, dekoratīvās pieejas, kas neatbilst ēkas tektonikai, virzoties uz izteiksmes līdzekļu minimalizēšanu.
Izvērtēt iespēju:
-  fasāžu risinājumā izmantot  paņēmienu ar fasādes sienas konstrukciju  veidojošiem augiem;       
-  veidot jumta dārzu;
2.3.4. kopējā LU akadēmiskā centra kompleksa plānojumā noteikt robežlīnijas pārējo kompleksa apjomu izvietojuma konfigurācijai, lai nezaudētu kopējo plānojuma, t.sk. publiskās ārtelpas struktūru.
2.2.5. ieteikt atteikties no līdzekļu ieguldīšanas pagaidu risinājumos attiecībā uz 1. kārtas risinājumiem – inženiertīkliem, teritorijas labiekārtojumu, āra kafejnīcu un tml.;
Pirmajā kārtā kopējās teritorijas labiekārtojums  veidojams bez vēsturiskās Kobronskansts iezīmēšanas.

E. Bērziņš
A. Cinis
J. Dambis
A. Kronbergs
A. Sīlis
D. Veinberga
R. Bula