RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2011. gada 30.jūnijā
Pilsētas arhitekta birojs, Dzirnavu ielā 60/2 - 21

6. [66.] sēdes
LĒMUMS

Sēdē piedalās:  
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, V. Brūzis, A. Sīlis, M. Putrāms, R. Bula;  
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš;
Īpaši aicinātas amatpersonas: J. Radzēvičs, S. Zaļetajevs;
Attīstības departaments: U. Jansons;
Būvvalde: I. Krastiņa;
Pilsētas arhitekta birojs: Z. Redberga;
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija: A. Zilgalvis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: E. Grūbe, M. Hermansons;
Plašsaziņas līdzekļi: I. Stankeviča – LETA,  K. Dzene – BNS;

Sēdi vada: R. Bula

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Viesnīcas „Marriott Hotel Riga” Kungu ielā 33, Pasta ielā 2, Minsterejas ielā 2 jaunbūve/rekonstrukcija;  būvniecības iecere.
    Projektētājs: SIA „Arhiidea”, „Arhitektuuriburoo PLUSS”[Igaunija];
    Pasūtītājs: SIA „Kunguavots”.
    Projekts tiek izskatīts saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas 15.06.2011. sēdes lēmumu [protokols nr. 56], izvērtējot  viesnīcas būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātus.

Kolēģijas lēmums:

1. Viesnīcas „Marriott Hotel Riga” Kungu ielā 33, Pasta ielā 2, Minsterejas ielā 2 jaunbūve/rekonstrukcija.

1.1. Atzīmēt, ka teritorijas attīstības priekšlikums izbūvēt viesnīcas kompleksu Vecrīgā kvartālā starp 13. janvāra ielu, Kungu ielu un Minsterejas ielu un rekonstruējot teritorijā esošo Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa daļu – Pasta pagalma ēkas, ir principā atbalstāms no pilsētvides kvalitatīvas sakārtošanas un publiskās ārtelpas attīstības viedokļa.

1.2. Atzīmēt, ka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome savā 25.08.2010. sēdē lēmusi  kopumā atbalstīt arhitektūras konkursa rezultātā iegūtā viesnīcas izbūves risinājuma turpmāko virzību.

1.3. Atzīt ka būvniecības iecere, kas tapusi konkursa rezultātā iegūtā viesnīcas izbūves priekšlikuma attīstības gaitā nav devusi pārliecinošu arhitektoniski telpisku un racionālu risinājumu, kam pamatā piekrīt arī projekta autori.

1.4. Ņemot vērā, ka apbūvei izmantojamā teritorija atrodas nozīmīgā pilsētvides situācijā – Vecrīgas panorāmu veidojošās apbūves teritorijā, jāizmanto iespēja veidot vietas garam atbilstošu jauno apbūvi, kas kā panorāmas sastāvdaļa raksturo aiz tās esošo Vecrīgas pilsētvidi ar tai raksturīgo telpisko struktūru, apjomu formu un mērogu.
Jāatzīst, ka konkrētais būvniecības ieceres risinājums ir pašmērķīgs - par kontrastainu un agresīvu kontekstā ar vecpilsētas vidi un raksturu. Pārkares formu kompozīcija virs vēsturiskā pasta pagalma apbūves ir smagnēja, funkcionāli neracionāla.

1.5. Viesnīcas projekta izstrādāšanas gaitā būvniecības ieceres attīstība virzāma:

1.5.1. uz tīru, konsekventu skaidru risinājumu kopumā un it īpaši uz Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – pasta pagalma ēku iekļaušanu kopējā viesnīcas kompleksa struktūrā, formas meklējumus pamatā balstot uz vertikālo virsmu un jumta slīpņu elementiem;
1.5.2. uz jaunbūves iekļaušanos vēsturiskās apbūves mērogā, raksturā, proporciju sistēmā un izvērtējot piekārtā stiklojuma plaknes gar ēku apjomiem 13. janvāra ielā pielietojuma pamatotību.

1.6. Atzīmēt, ka koku stādījumi ielas frontes apbūves joslā nav raksturīgi Vecrīgas plānojuma un telpiskajai struktūrai, kur primārais uzdevums ir vēsturiskās perimetrālās apbūves atjaunošana.

1.7. Ņemot vērā, ka būvniecība paredzēta uz vairākiem zemes gabaliem, kas kā vēsturiskie nav apvienojami, ir racionāli panākt, ka atsevišķu viesnīcas ēku īpašumtiesības atbilst atsevišķu zemes gabalu īpašumtiesībām.

1.8. Būvniecības ieceres tālākā attīstība viesnīcas skiču projekta izstrādes gaitā izskatāma Pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē.

E. Bērziņš
V. Brūzis
M. Putrāms
A. Sīlis
R. Bula