RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 11. decembrī,
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

14.[42.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A.Sīlis, A. Kronbergs, J. Dambis, S. Ņikiforovs, E. Bērziņš, A.Cinis, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: M. Saukāns;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Projektēšanas biroju pārstāvji;
Pasūtītāju pārstāvji;
Plašsaziņas līdzekļi: I. Drazdovska, K .Iļjinska – „Dienas bizness”, M. Vilemsons – „LETA”, A. Riekstiņa – Deko.

Sēdi vada: J.Dripe

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Tirdzniecības centra ”Homecenter Alfa” un biroja ēkas jaunbūve Brīvības gatvē 372
  [atkārtoti – skatīts: 2.11.2006.; 9.11. 2006.; 8.11. 2007]; būvniecības iecere.
  Projektētāji: biroji „Arosgruppen Arkitekter AB”[Zviedrija], ARPLAN”,
  Pasūtītājs: „Brīvības 382”.
 2. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Dzelzavas ielā 74
  [atkārtoti – skatīts: 8. 11.2007.; 19. 06. 2008.]; būvniecības iecere.
  Projektētājs: „Arhitekta K. Rukuta birojs”,
  Pasūtītājs: „Selvaag Latvija”.

Kolēģijas lēmums:

1. Tirdzniecības centra ”Homecenter Alfa” un biroja ēkas jaunbūve Brīvības gatvē 372 [atkārtoti – skatīts: 2.11.2006.; 9.11. 2006.; 8.11. 2007].; būvniecības iecere.
1.1.Atzīmēt, ka dialogs ar pasūtītāju ir bijis pragmātisks – apjomi izvietoti uz Brīvības gatves iedibinātās būvlaides, likvidējot pilsētvidei neraksturīgo autostāvvietu izvietojumu gar ielu un apjomu augstums izvēlēts atbilstoši pilsētas galvenās ielas telpai, pilnveidots apjoma arhitektoniskais risinājums.
1.2. Biroju ēkas arhitektūra attīstāma tālāk, paturot atsevišķus arhitektoniski veiksmīgus risinājumus [asais apjoma stūris, stiklotas un monolītas fasādes plaknes attiecība u. c.] un par apjoma kompozīcijas pamatu ņemot :
- tā atrašanos divu ielu [Brīvības gatves un Šmerļa ielas] stūra telpā, kur virzienā uz pilsētas centru šis apjoms atsāk apbūvi pēc Šmerļa meža masīva;
- tā atrašanos Ropažu ielas asī.
1.3. Ddefinējama attieksme pret saikni ar Šmerļa mežu otrpus ielai, jo apbūves priekšlikumā tirdzniecības centra ēkai pret mežu veidota tikai utilitāra fronte.
1.4. Izvērtējama iespēja autobusu pieturas ierīkošanai pie ieejas tirdzniecības centrā pie Šmerļa ielas.
1.4 .Ieteikt ar apstādījumiem nodalīt arhitekta, profesora I. Strautmaņa 1970.-jos gados projektēto trolejbusu galapunktu no tirdzniecības centra priekšlaukuma telpas.
1.5 .Atkārtoti atzīmēt, ka areāls starp esošo tirdzniecības parku „Alfa” un projektējamo tirdzniecības centru „Homecenter Alfa” veidojams kā aktīva, kvalitatīva publiskā ārtelpa ar dažādu aktivitāšu zonām un
- ar skaidri saprotamu, no autotransporta kustības nodalītu un ērtu gājēju funkciju;
- ar ainavisku risinājumu, kur zaļumu sistēma ir pašvērtība;
- ar priekšlaukumu pie ieejas kinoteātrī;
- ar saikni ar aizmugurē esošo Biķernieku mežu.
1.6. Gājēju virszemes pāreja pāri Brīvības gatvei pie esošā tirdzniecības parka „Alfa”, kura praktiski netiek izmantota ir vai nu demontējama vai arī jāparedz tās ekskluzīvs risinājums ar ievadu gar ielu paredzētajos apjomos perspektīvē.

2. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Dzelzavas ielā 74 [atkārtoti – skatīts: 8. 11.2007.; 19. 06. 2008.]; būvniecības iecere.
2.1. Atzīmēt, ka projekts gājis loģisku attīstības ceļu - autors pragmātiski sekojis kolēģijas ieteikumiem gan zemes līmeņa plānojumā , gan atsevišķu apjomu augstuma diferencē kā arī integrējot apjomu dotajā pilsētvides plānojuma struktūrā.
2.3. Precizēt objekta brīvās teritorijas rādītājus.
2.4. Vērst pasūtītāja uzmanību uz nepieciešamību izvērtēt projekta risinājuma ekonomisko pusi.

E. Bērziņš
A.Kronbergs
A.Sīlis
J. Dambis
S. Ņikiforovs
A. Cinis

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex