RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada  27. novembrī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

13. [41.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās: 
Kolēģijas locekļi:  E. Bērziņš, A. Cinis, A. Kronbergs, A. Sīlis, J. Dambis, S. Ņikiforovs, J.Dripe;            
Kolēģijas padomnieki:  J. Krastiņš;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris, S. Grava;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Pilsētplānošanas pārvalde: E. Šveica, I. Sirmā;
VKPAI: J.Asaris,  J. Radiņš;
Projektēšanas biroju pārstāvji: S.Lesiņa, J.Randeckers, R.Martins,
N.Balgalis, L.Čače;
Pasūtītāju pārstāvji;
Plašsaziņas līdzekļi:  I. Drazdovska, K .Iļjinska – Dienas Bizness, M. Vilemsons – „LETA”, Z.Zablovska – BNS.

Sēdi vada:  J.Dripe

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Daudzfunkcionāls un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartāls Mārupes pagastā Kārļa Ulmaņa gatvē [iepretim Lielirbes ielai], apbūves koncepcija; Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas krustojuma apbūves vīzija
  Projektētājs:  biroji ”Arosgruppen Arkitektur AB”[Zviedrija], „Grupa 93”, „Tectum”;
  Pasūtītājs: „Larix property”, SIA „Tirdzniecības centrs Pleskodāle”.
 2. Tirdzniecības, biroju un daudzdzīvokļu ēku komplekss” Muitas iela, 1; tehniskais projekts;
  Projektētājs: arh. R.Boitmane;
  Pasūtītājks: SIA „Jūrmalas celtniecība”.
 3. Teritorijas attīstība Kokneses prospektā, detālplānojums;
  Projektētājs: arhitektu birojs „Nams”;
  Pasūtītājs: „Baltic parc”

Kolēģijas lēmums:

1. Daudzfunkcionāls un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartāls Mārupes pagastā Kārļa Ulmaņa gatvē [iepretim Lielirbes ielai]; apbūves koncepcija;  Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas krustojuma apbūves vīzija.
1.1. Atzīmēt, ka dotās pilsētbūvnieciski svarīgās vietas attīstība ir labs piemērs divu pašvaldību sadarbībai, kas realizējama arī turpmāk;
1.1. Atzīmēt kvalitatīvu Mārupes pagasta apbūves projekta attīstības gaitu, atbalstot kopējo plānojuma struktūru ar kvartālu dalījumu;
1.2.  Pie tālākas projekta izstrādes:
-  diagonāli veidoto  publisko apstādījumu joslu risināt  sasaistē  ar gājēju tiltu pāri Kārļa Ulmaņa gatvei, kā arī funkcionāli un vizuāli sasaistot ar apstādījumu struktūru pilsētas pusē,
-   autostāvvietas ieteicams  izvietot virszemes apjomu blokos,
-   ieteicams mainīt orientāciju dzīvojamo ēku izvietojumam, nolūkā panākt labāku izsauļojumu
-   lai veidotu ielas telpu un no trokšņu līmeņa komfortablāku iekškvartāla telpu, biroja ēkas pamatā izvietot ar garajām fasādēm gar Kārļa Ulmaņa gatvi,
-   paredzēt iespēju pieslēgumam pie  Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas krustojuma transporta izkārtojuma no Mārupes pagasta puses.
1.3. Atzītot, ka Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas krustojumam ir būtiska nozīme pilsētas plānojuma struktūrā, pamatota ir  tā iezīmēšana ar augstbūvēm, veidojot kopēju telpisku kompozīciju abās Kārļa Ulmaņa gatves pusēs. Noteikt, ka labākais piedāvājums telpiskās kompozīcijas risinājums  iegūstams konkursa rezultātā.

2. Tirdzniecības, biroju un daudzdzīvokļu ēku komplekss” Muitas iela, 1; akceptēta tehniskā  projekta izmaiņas;
2.1. Ņemot vērā ka ēku komplekss ir UNESCO pasaules mantojuma „Rīgas vēsturiskais centrs” un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” daļa, nav pieņemamas būvniecības  gaitā pieļautās atkāpes no akceptētā projekta ēkas galvenās fasādes un jumta  risinājuma;
Atkāpes no akceptētā projekta  pazemina ēkas arhitektūras kvalitāti, ir pieminekli degradējošas un piedāvātais izmaiņu projekts nevar tikt rekomendēts saskaņošanai.

3. Teritorijas attīstība Kokneses prospektā, detālplānojums.
3.1. Izvērtojot piedāvāto teritorijas attīstības telpisko struktūru , atzīmēt ka augtbūvju virs 25 stāviem  izvietojums  gar  projektējamo Austrumu maģistrāli un tās krustojumā ar Ķīšezera ielu [Ziemeļu šķērsojumu] –  tiešā 2. Meža kapu tuvumā nav pietiekami pamatots Pilsētas attīstības plānā  un ir nepieņemams;
3.2.  Apbūves frontes augstums gar projektējamo Austrumu maģistrāli  iepretim 2. Meža kapiem risināms respektējot Mežaparka apbūves tuvumu un kapu atrašanos otrpus maģistrālei;
3.3. Akcentēt divu nozīmīgu pilsētas maģistrāļu krustojuma vietu var arī izvietojot augsbūves Ķīšezera ielā, attālinot no krustojuma ar perspektīvo maģistrāli, proti tuvinot Kokneses prospektam;
Ķīšezera ielas apbūves galīgā  telpiskā kompozīcija analizējama kopā ar jaunākajiem pretējās ielas puses apbūves priekšlikumiem.

E. Bērziņš
A. Sīlis
J. Dambis
A. Cinis
S. Ņikiforovs
J. Dripe

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex