RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 2.oktobrī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11,

12. [40.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:

Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Cinis, A. Sīlis, J. Dambis,S. Ņikiforovs, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris, A. Roze;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Rīgas Būvvalde: V. Brūzis
Projektēšanas biroju pārstāvji: B. Krutiks;Pasūtītāju pārstāvji: A. Zīra; Plašsaziņas līdzekļi: K.Iļjinska – Dienas Bizness, A. Riekstiņa-Diena, A. Zvirgzdiņš – „A4D”

Sēdi vada: J.Dripe

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Viesnīcas „Maritim Park Hotel Riga” rekonstrukcija un daudzstāvu dzīvojamās mājas jaunbūve
    Slokas ielā 1; būvniecības iecere.
    Projektētājs: biroji „Nams”, „O. Shrem Architects”[Izraēla];
    Pasūtītājs: „Park Hotel”.

Kolēģijas lēmums:

1.Viesnīcas „Maritim Park Hotel Riga” rekonstrukcija un daudzstāvu dzīvojamās mājas jaunbūve
Slokas ielā 1.

1.1. Atzīmēt, ka objekta pilsētbūvnieciskā analīze pierāda – tik ambiciozs augstuma akcents Slokas un Aleksandra Grīna bulvāra krustojumā nav pamatots un navpieņemams - gan kontekstā ar Uzvaras parku ietverošās apbūves mērogu,- gan it īpaši kontekstā ar valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli – Pārdaugavas apbūves fragmentu [vienu no četriem pilsētbūvniecības pieminekļiem Rīgā] un tābuferzonu.Pasaules prakse pierāda, ja tiek ievērots telpiskais intervāls – buferzona starp pieminekli un atšķirīga mēroga jauno apbūvi, vēsturiskās apbūves telpiskās struktūrasmērogs saglabājas. Un otrādi. Projektējamais apjoms ignorē, nojauc pieminekļa mērogu un nosaka, ka arī tālākapbūve attīstīsies analogi piedāvātajam viesnīcas paplašināšanas priekšlikumam, kas iznīcinās pieminekļa esošo filigrāno pilsētvides mērogu.Pilsētbūvnieciskā analīze pierāda, ka Rīgas teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam maksimāli pieļaujamais apjoma stāvu augstums – 17 stāvi, nav pieņemams apjoma risinājumā, kas izvietots valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas tiešā tuvumā. To neparedz arī izstrādajamā Daugavas kreisā krasta telpiskā koncepcija, kasaugstceltnes sagrupē pilsētbūvnieciski nozīmīgos plānojuma struktūras mezglupunktos.

1.2. Līdz ar to Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam risinājumu izvietot 13 - 17 stāvu augstuma akcentu Slokas un Aleksandra Grīna bulvāra krustojumā šajā konkrētajā gadījumā nav jāpiemēro tā maksimālajā variantā. Kā kompromisa risinājumu varētu pieļaut lokālu, apjoma proporcijās slaidu akcentu 9– 14 stāvu augstumā, kas samazina augstumu parka virzienā.

1.3. Atzīmēt, ka piedāvātā dzīvojamā kapacitāte viesnīcas kompleksa sastāvāatzīstama par lielu kontekstā ar viesnīcas pamatfunkciju. Uzmanība pievēršama mājokļa kvalitātei, kuras rādītāju veido arī ērta privātapubliskā ārtelpa, t. sk. ārtelpa bērnu vajadzībām un tml.

1.4. Nav pieņemams stāvvietu izvietojums starp ēku un parku Aleksandra Grīnabulvāra teritorijā, jo tādējādi viesnīca un dzīvojamā ēka tiek atdalīta no šīs pilsētvides vērtīgākās daļas – parka.

1.5. Informēt pasūtītāju, ka lai gan risinājumā ir ideja un arhitektūras kvalitāste, var rasties ētiskas un tiesiskas problēmas, jo bez tālākas attīstības tiek izmantota „ToyoIto & Associates, Architects” Pikardijas modernās mākslas reģionālā fonda ēkas Amjēnā [Francija] arhitektūras koncepcija.

E. Bērziņš,
A. Cinis,
A. Sīlis,
J. Dambis,
J. Dripe

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex