RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 19.jūnijā
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

9. [37.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Kronbergs, S. Ņikiforovs, A. Cinis, J. Dambis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš;
Kolēģijas goda locekļi: S. Grava;
Īpaši uzaicinātas amatpersonas: G. Princis;
Rīgas būvvalde: V. Brūzis;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga
Projektēšanas biroju pārstāvji:
Pasūtītāju pārstāvji:
Plašsaziņas līdzekļi; K. Iļjinska – Dienas bizness, M. Vilemsons – LETA, A. Riekstiņa – Diena, E. Ozola – A4D, I. Golubeva – BNS, A. Rozentāls – Dienas bizness, Sēdi vada: J. Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Informatīvs ziņojums par transporta plūsmu prognozi Daugavas kreisajā krastā.
  [ar atsauci uz uzņēmuma „Parsons Brincherhoff” pētījumiem];
  RD Pilsētas attīstības departamenta direktora pienākumu izpildītājs G. Princis
 2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objekti, skiču projekts;
  Projektētājs: arhitektu birojs „Ģelzis-Šmits-Arhetips”, SIA „Būvinženieru konsultāciju birojs”, SIA „Tiltprojekts”, SIA „E. Daniševska birojs”, SIA „Grundule arhitekti”, SIA „Constructus”,
  Pasūtītājs: valsts aģentūra „Jaunie trīs brāļi”;
 3. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Dzelzavas ielā 74, skiču projekts
  [atkārtoti - skatīts 08.11.2007.sēdē],
  Projektētājs: „Arhitekta K. Rukuta birojs”,
  Pasūtītājs: „Selvaag Latvija”;

Kolēģijas lēmums: 2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objekti
[teritorijas iekārtojums, pazemes automašīnu stāvvieta, gājēju pāreja pār Mūkusalas ielu, daudzfunkcionālā tehniskā ēka]; skiču projekts.
2.1. Kopumā atbalstāms detalizētājā skiču stadijā risinātais teritorijas attīstības virziens, kas turpmākā projektēšanas gaitā precizējams un koriģējams atbilstoši kolēģijas locekļu un pašu autoru izteiktajām pārdomām;
2.2. Piekrist daudzfunkcionālās tehniskās ēkas plānojuma, telpiskā un funkcionālā risinājuma principiem – kvartāla perimetrālās apbūves paņēmienam, ēkas augstumam, tehnisko funkciju papildinošās administratīvās funkcijas apjomam;
2.3. 1. stāva līmenī maksimāli pa ēkas perimetru gar ielām paredzēt publiski pieejamas telpas;
2.4. Jāatrod veids, kā eksponēt Uzvaras bulvārī 2a nojauktās vēsturiskās ēkas [arhitekts V. Hofmanis] fragmentu kā jaunajā ēkā integrētu maksimāli autentisku elementu nevis kā it kā šajā vietā bijušas ēkas saglabājušos daļu. Fragmenta eksponēšanas varianta izvēle atstājama autoru grupas ziņā;
2.5. Izstrādājama gājēju plūsmu funkcionālā shēma, paredzot:
- uzsvērt gājēja prioritāti teritorijas kopējā transporta struktūrā;
- labas bibliotēkas saiknes ar Akmens tiltu kā gājēju un komunālā transporta tiltu perspektīvē;
- zem Akmens tilta perspektīvā veidot plašu telpisku atvērumu, sapludinot bibliotēkas un koncertzāles telpu un apstādījumus un, rekonstruējot tilta balstu, ievērojami paplašināt gājējam atvēlēto joslu gar krastmalu;
2.6. Ieteikt autoriem meklēt risinājumu ēku un krastmalu savienojošai platformai saskaņā ar arhitekta G. Birkerta pirmatnējo telpisko redzējumu, kur ēkai caur zālāju telpiska sasaiste ar upi un kur vizuāla transporta klātbūtne ienes disonansi.
Atzīmēt, ka piedāvātajā risinājumā:
- platforma pārtrauc saikni ar Daugavu, jo tās 2 metru augstums attiecībā pret ēku ir par lielu, tādēļ atkārtoti izvērtējama iespēja Mūkusalas ielu zem platformas iedziļināt;
- uz platformas paredzētie koku stādījumi vēl vairāk bloķē skatu no bibliotēkas uz Daugavu un no Daugavas uz bibliotēku; platforma būtu veidojama vēl plašāka un kā zaļš „paugurs” bez kokiem - arhitektoniski pamatota plakņu sistēma;
2.7. funkciju pie promenādes atdzīvināt ar kuģu pieturu un citām piederīgām sabiedriskām funkcijām [peldošu doku, bukinistu tirgu, informācijas centru, restorānu]. 3. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Dzelzavas ielā 74, skiču projekts [atkārtoti - skatīts 08.11.2007.sēdē].
3.1. Atzīmēt, ka projekta risinājumi kopumā attīstījušies pozitīvi;
3.2. Tālākā projekta attīstības gaitā pilnveidojams telpiskais risinājums un,samazinot arhitektūras valodas daudzveidību, turpināma tā arhitektūras risinājuma vienkāršošana;
3.3. Jāizvērtē apjomu proporcijas, jo to masivitāte neatbilst vietas raksturam un aktivitātei;
3.4. Jāizvērtē ēku kompleksa telpiskā kompozīcija variējot apjomu augstumus un ņemot vērā, ka lielāka apjomu augstuma starpība garantē labāku silueta risinājumu;
3.5. Kopējā siluetā ievērtēt katra apjoma siluetu, ko veido liftu tehniskās komunikācijas;
3.3 Atzīmēt, ka – objekta pirmo stāvu risinājums joprojām intraverts – uz vidi nereaģējošs; tas jāveido caurejams, paredzot plūsmām atvērtu zemes līmeni, nebloķējot tās, atbilstoši teritorijas publiskās ārtelpas gājēju vides struktūrai. Pirmā stāva arhitektoniskam risinājumam jābūt atvērtam pret ielas telpu;
3.4. Pārdomājams dzīvokļu plānojums - izgaismojums, telpu forma, vienkāršojot kopējo apjoma trīsstūra formu un kopējā plānojumā ienesot korekcijas attiecībā uz neracionālo liftu izvietojumu pie ārsienām.

J. Dripe
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex