RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 5.jūnijā
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

8. [36.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Kronbergs, A. Sīlis, S. Ņikiforovs, A. Cinis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš;
Rīgas Dome: J.Dinēvičs
VKPAI: J.Asaris
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga
Projektēšanas biroju pārstāvji: A. Peļņa, M. Zemītis, A.Līkops
Pasūtītāju pārstāvji: M. Kaminskis, U. Zommers, A. Kalnkaziņš
Plašsaziņas līdzekļi; A. Rozentāls – Dienas bizness, M. Vilemsons, L. Krone – LETA, Z. Grīnberga - Latvijas radio Sēdi vada: J. Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Puķu tirgus paviljoni Vērmanes dārzā pie Tērbatas ielas, skiču projekts [atkārtoti: skatīts 13. 12. 2007.]

Kolēģijas lēmums: 1. Puķu tirgus paviljoni Vērmanes dārzā pie Tērbatas ielas, skiču projekts.
1.1. Atzīmēt, ka projekta priekšlikums attīstījies pozitīvi - atbilstoši pilsētas arhitekta kolēģijas 13. 12. 2007. lēmumam:
- kā lineāra struktūra, ar izteiktiem pārtraukumiem, funkcionējot tikai no ielas puses;
- kā vienkāršas, neitrālas formas, vieglas konstrukcijas „caurspīdīga” pagaidu rakstura apjoms ar nojumes raksturu un ielas pusē izvietotu ziedu ekspozīciju, kas ielas publiskajai ārtelpai piešķir vizuālu kvalitāti.
1.2. Tālākā projekta attīstības gaitā:
1.2.1. izmantojams funkcionāli pamatotais lineārais risinājuma variants, kas sastāv no 3 apjomiem un 30 sekcijām [darba vietām];
1.2.1 saglabājama apjoma formu vizuālā skaidrība – stikla kubu virknējums zem konstruktīvi atdalītas kopējas nojumes plaknes;
1.2.2. projektējamo apjomu maksimāli atvirzīt no vēsturiskajiem parka ieejas vārtiem;
1.2.3. ieejas mezgli atsevišķās sekcijās veidojami vienā līmenī ar ietvi;
1.2.4. parka celiņš paviljonu aizmugurē apjoma pārrāvuma vietās savienojams ar Tērbatas ielu;
1.2.5. objekta energoietilpība plānojama tehnoloģiski inovatīva.
1.3. ieteikt Rīgas Domei izmantot Vērmanes dārza puķu tirdzniecības paviljona priekšlikumu, lai izstrādātu puķu tirdzniecības moduli Rīgas pilsētai kopumā [konkrēto Vērmanes dārzam izstrādāto paviljona priekšlikumu izmantojot realizācijai tikai Vērmanes dārzā gar Tērbatas ielu].
1.4. Atkārtoti atzīmēt Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 13.12.2007. sēdē izteiktos noteikumus , pie kuriem iespējama puķu tirdzniecības paviljonu būvniecība un ekspluatācija:
1.4.1.būvniecība pieļaujama saņemot Pilsētas domes garantijas, ka:
- netiks mainīts būves īslaicīgas lietošanas statuss,
- zeme netiks iznomāta ilgtermiņa nomā,
- zeme tiks nomāta bez privatizācijas iespējām,
- objekta ekspluatācija pieņemama bez iespējas mainīt funkciju - ja no puķu tirdzniecības funkcijas atsakās - būves jādemontē;
1.4.2. būvniecība un ekspluatācija pieļaujama ja tiek saņemtas pasūtītāja garantijas, ka:
- netiek palielināts tirdzniecības vietu skaits,
- patvaļīgi transformēts apjoma arhitektoniskais risinājums un raksturs.
1.5. Atkārtoti atzīmēt Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 13.12. 2007. sēdē izteikto nepieciešamību kompensēt parkam vismaz stāvvietas teritoriju pie „Vernisāžas” ēkas, to likvidējot, ja puķu tirdzniecība tiek organizēta jaunā vietā parka teritorijā, proti pie Tērbatas ielas [jo pilsēta ir zaudējusi parka teritorijā esošo „Vernisāžas” ēku, stāvvietas teritoriju pie tās un bij. puķu tirdziņa teritoriju pie Merķeļa ielas],
1.6. Kolēģijas locekļi pieņem zināšanai Rīgas Domes aģentūras „Rīgas dārzi un parki” direktora A. Kalnkaziņa izteikto apņēmību esošo stāvvietu pie „Vernisāžas” ēkas likvidēt.

E. Bērziņš
A. Kronbergs
A. Sīlis
S. Nīkiforovs
A. Cinis
J. Dripe
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex