RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 7. februārī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

2. [30.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās: Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Kronbergs, J. Dambis, S. Ņikiforovs, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs, M.Saukāns;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Būvvalde: A. Cinis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: R.Krieviņš, A. Zlaugotnis, M. Zlaugotnis;
Pasūtītāju pārstāvji: M. Dziedātājs, O.Caune, Ģ.Grāvītis,
Plašsaziņas līdzekļi: A. Riekstiņa – „Diena”, M.Vilemsons, E.Trafanska, – LETA, A.Zvirgzdiņš – A4D Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Tirdzniecības centra „Spice” biroja ēka Remtes ielā – Lielirbes ielā pie Kārļa Ulmaņa gatves, apbūves priekšlikums [atkārtoti pēc16.05.2006. sēdes];
    Pasūtītājs: SIA „Tirdzniecības centrs Pleskodāle”;
    Projektētājs: SIA „Tectum”;
  2. Biroja ēka ar dzīvokļiem Jelgavas ielā 76, projekta priekšlikums;
    Pasūtītājs: Dzintra Ceriņa;
    Projektētājs: arhitekti L. Ernštreite, R. Krieviņš.

Kolēģijas lēmums: 1. Tirdzniecības centra „Spice” biroja ēka Remtes ielā – Lielirbes ielā pie Kārļa Ulmaņa gatves], apbūves priekšlikums.
1.1. Atzīmēt veiksmīgo biroja ēkas arhitektūras konkursa rezultātu – iegūto apjoma formas skulpturālu veidolu, kā novitāti Rīgas augstceltņu arhitektūrā.
Atbalstīt projekta risināju kopumā kā konkursa rezultāta turpinājumu;
1.2. Projekta sastāvā izstrādājams visas t/c „Spice” teritorijas transporta apkalpes risinājums kā arī visas teritorijas publiskās ārtelpas risinājums, ietverot tajā Lielirbes ielu ar sabiedriskā transporta pieturvietu optimālu izvietojumu un saikni starp abām ielas pusēm;
1.3. Lai optimāli attīstītu šo pilsētbūvnieciski nozīmīgo teritoriju, izstrādājama Lielirbes ielas un Kārļa Ulmaņa gatves stūra [pašreiz Hondas tirdzniecības centra teritorija] telpiskās attīstības koncepcijas skice, kas izriet konkrētā objekta – jaunās biroja ēkas arhitektoniskā veidola 2. Biroja ēka ar dzīvokļiem Jelgavas ielā 76, projekta priekšlikums.
2.1. Atzīt, ka izteikti atvērtas perimetrālās apbūves priekšlikums konkrētajā stūra situācijā nav pieņemams.
Atzīt par nepieciešamu apbūvi veidot pēc slēgtas perimetrālās apbūves principa [no zemes gabala robežas Jelgavas ielā līdz zemes gabala robežai Bauskas ielā], ar Rīgas perimetrālai apbūves struktūrai raksturīgo stūra akcenta pielietojumu;
2.2. Apbūves raksturam un apdares materiālu pielietojumam jābūt lakoniskam – kontekstā ar Torņakalna apbūves aizsardzības teritorijas raksturu. Arhitektūras kvalitāte meklējama būvapjoma un fasādes struktūras proporcijās.
2.3. Rekomendēt pārskatīt ēkas plānojumu, novēršot nefunkcionālus, sarežģītus un ekonomiski neizdevīgus risinājumus;
2.4. Atzīt ka vietas specifiska kā īpaša pilsētbūvnieciska situācija –šaurā leņķī veidotais stūris pieļauj zināmas atkāpes no saistošajiem noteikumiem ar nolūku iegūt pilsētbūvnieciskā un arhitektūras risinājuma kvalitāti;
2.5. Ņemot vērā vietas [tai skaitā kā trīs ielu - Satiksmes, Bauskas un Jelgavas krustojuma], nozīmīgumu Torņakalna pilsētvides struktūrā, pēc būtības uzlabotu apbūves priekšlikumu jāiesniedz kolēģijā atkārtotai izskatīšanai.

J. Dripe
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex