RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2006. gada 7. decembris
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

10. sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, A. Sīlis, E. Bērziņš, J.Dambis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, A.Kreislers; M.Gailis;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Pilsētas Būvvalde: A. Cinis,
Projektēšanas biroju un pārstāvji: J.Norde, D.Brezinska, M.Važa, A. Auziņš
Pasūtītāju pārstāvji:. I.Stepanovs, A.Molders, M.Brjancevs
Prese: A.Zvirgzdiņš – portāls „A4D”, L.Lazdiņa – „Diena”, I.Drazdovska – „Dienas bizness”, K.Roķis – BNS, Sēdi vada: J.Dripe. Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Multifunkcionāls darījumu iestāžu un dzīvojamo ēku komplekss Krasta ielā 36 [būvniecības iecere]Projektētājs: arhitektu birojs „SARMA & NORDE”
    Pasūtītājs: SIA „Eirospektrs”
  2. Biroju centrs Krasta ielā 99 [būvniecības iecere]Projektētājs: arhitektu firma „KUBS”
    Pasūtītājs:SIA „D Tilts Holding”

Kolēģijas lēmums: 1. Multifunkcionāls darījumu iestāžu un dzīvojamo ēku komplekss Krasta ielā 36 [būvniecības iecere].
1.1. Atbalstāma plānojuma struktūra un telpiskā struktūra, kuras pamatā ir 3 līdz 7 stāvu mainīga augstuma apjoma kompozīcija;
1.2. Principā atbalstāma iecere perspektīvē pilnveidot kompleksa telpisko kompozīciju, to papildinot ar augstuma akcentu;
1.3. Projektējamā apjoma plānojuma un telpiskās struktūras uzbūve analizējama kontekstā ar valsts nozīmes pieminekli Grebenščikova vecticībnieku kopienas lūgšanu nama un klostera kompleksu Mazā Krasta ielā 73 kā arī kontekstā ar Vecrīgas siluetu skatu punktos no Krasta ielas virzienā uz centru;
1.4. Apjoma atvērto stūru iespējamā aizstiklošana mazinātu tā formas un vides kvalitāti un nav vēlama;
1.5. Īpaša uzmanība pievēršama publiskās ārtelpas kvalitātei, tai skaitā, pirmā stāva telpu funkcionālai un vizuālai atvērtībai pret šo ārtelpu;
1.6. Atbalstāma un vēlama piedāvātā funkciju dažādība [darījumu un dzīvojamā], kas nodrošina ilglaicīgāku teritorijas izmantošanu diennakts laikā; funkciju dažādībai jāatspoguļojas arhitektūras risinājumā. 2. Biroju centrs Krasta ielā 99 [būvniecības iecere]2.1. Piedāvātais apjoma risinājums neveicina esošās pilsētvides sakārtošanu. Pieņemot, ka tas varētu būt „enkurobjekts”, kas pilsētvidi sāk veidot un ņemot vērā pasūtītāja piekrišanu izstrādājams šīs vides telpiskā dizaina modelis;
2.2. Piedāvātā apjoma optimālās proporcijas pārsniedz pilsētas attīstības plānā pieļauto apbūves augstumu. Palielināta apbūves augstuma atbilstība konkrētajai videi pamatojama izstrādājot detālplānojuma projektu.
2.3.Apjoma vertikālo šķēlumu virziens nosakāms un pamatojams veicot analīzi no svarīgiem apjoma uztveres skatu koridoriem.
2.4. Apjoma uztvere pārbaudāma kontekstā ar Dienvidu tilta gala transporta izkārtojuma estakādi skatu punktos no Krasta ielas virzienā uz centru.

A. Kronbergs
B. Sīlis
E. Bērziņš
J. Dambis
J. Dripe