RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2006. gada 28.septembris
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

6. sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, A. Sīlis, E. Bērziņš, J.Dambis, S. Ņikiforovs, P.Strancis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: M. Gailis;
Kolēģijas goda locekļi: S. Grava, G. Asaris;
Īpaši aicinātas amatpersonas E.Krastiņš:;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, U. Kupča;
Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija: V.Brūzis;
Projektēšanas biroju un pārstāvji: V. Vārna, Ē. Grūbe; R.Maurāns
Pasūtītāju pārstāvji: Ļ. Voronovs, I.Lišmanis, A.Balodis, Oznans Akgali; Indriksons
Prese: M. Vilemsons – LETA, M. Skudra - Diena, L.Lazdiņa – Diena, A. Zvirgzdiņš – Portāls A4D, Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Viesnīcas komplekss Jēkaba ielā 24 (atkārtoti);
  Pasūtītājs: SIA „LINSTOW J24”;
  Projektētājs: SIA „ARHIIDEJA”.
 2. Dzīvojamā ēka ar autostāvvietām Hanzas un Strēlnieku ielas stūrī (atkārtoti);
  Pasūtītājs: SIA „Stadions”;
  Projektētājs: arhitektu birojs „Nams”.
 3. Biroju un veikalu bloks ēku kompleksā Ventspils un Lielirbes ielu stūrī.
  Pasūtītājs: SIA „LATMES BUILDING”;
  Projektētājs: arhitektu birojs „NAMS”.
 4. Iekškvartāla apbūves priekšlikums Ādmiņu ielā 4;
  Pasūtītājs: SIA „Ādmiņu iela”;
  Projektētājs: SIA „ARHO”&”SIA „A+DATA”.

Kolēģijas lēmums: 1. Viesnīcas komplekss Jēkaba ielā 24
1.1.Piekrist pasūtītāja lūgumam atsaukt projekta izskatīšanu, sakarā ar nepieciešamību pilnveidot demonstratīvo materiālu. 2. Dzīvojamā ēka ar autostāvvietām Hanzas un Strēlnieku ielas stūrī.
2.1.Piedāvātā objekta apjomu kompozīcija, to augstums un atsevišķo apjomu proporcijas joprojām nav pārliecinošas kontekstā ar esošo vēsturisko apbūvi un projektējamo pilsētvides struktūru.
2.2. Attīstības priekšlikums pārbaudāms telpiskā modelī.
2.3. Projektētājam jāinformē kolēģija par projekta attīstības gaitu.
2.4. Aicināt Pilsētas attīstības departamentu paātrināt attīstībā esošā Skanstes ielas rajona telpiskā modeļa izveidi, lai dotu iespēju pārbaudīt projektējamo apjomu iekļaušanos pilsēttelpā. 3. Biroju un veikalu bloks ēku kompleksā Ventspils un Lielirbes ielu stūrī.
3.1.Pozitīvi vērtējams pasūtītāja atbalsts nepieciešamībai apjoma plānojuma, telpisko un fasāžu risinājumu pakļaut kvalitatīvas publiskās ārtelpas prasībām, t.sk. neveidojot vienlaidu fasādes, kā arī iekškvartāla plānojuma struktūru paredzot saistībā ar galvenajām gājēju plūsmām no/uz kvartālu aptverošajām ielām.
3.2. Projektētājam jāinformē kolēģija par projekta attīstības gaitu.
3.3. Aicināt pilsētas attīstības departamentu noteikt kopumā Lielirbes ielas apbūves telpisko kompozīciju un noformulēt prasības kvalitatīvas publiskas ārtelpas veidošanai visā ielas garumā. 4. Iekškvartāla apbūves priekšlikums Ādmiņu ielā 4
4.1.Projektētāja neierašanās dēļ, jautājumu izskatīt konsultatīvi.
4.2.Līdz jautājuma atkārtotai izskatīšanai, priekšlikumā veikt sekojošas korekcijas un papildinājumus:
4.2.1. noteikt esošās apbūves kultūrvēsturisko vērtību, lai izvērtētu iespēju to iekļaut attīstības priekšlikumā;
4.2.2. jaunās apbūves telpisko risinājumu veidot kvartāla esošās apbūves kontekstā;
4.3. veidot arhitektonisku akcentu Ādmiņu ielas asī [virzienā no Ģertrūdes ielas];

A.Kronbergs
A.Sīlis
E.Bērzi
J.Dambi
S.Ņikiforovs
P.Strancis
J.Dripe