RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2006. gada 20.aprilis
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

2. sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A. Sīlis, J. Dambis, E. Bērziņš, S. Ņikoforovs, P. Strancis, J Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, A. Kreislers, M. Gailis;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris;
Īpaši aicinātas personas: A. Aksenoks
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, U. Kupča, Z. Redberga;
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija: A. Cinis;
Rīgas tehniskā universitāte: I. Strautmanis
Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvalde: G.Princis, I, Millers, I. Staša, M. Liepa – Zemeša;
Prese: M. Vilemsons – LETA, L. Lazdiņa, - Diena, Z. Grīnberga – Latvijas Radio, I. Ķempe – Portāls A4D. Sēdi vada: J. Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:
Projekts: Daugavas kreisā krasta silueta koncepcija;
Projekta autors: Pilsētplānošanas pārvalde Kolēģijas lēmums:

Atzīt pielietoto silueta telpiskās analīzes metodi par pareizu un pārliecinošu, t. sk.
noteiktos skatu punktus publiskajā ārtelpā, to klasifikāciju izejot no publiskās ārtelpas
kultūrvēsturiskās vērtības, skatu fotoanalīzi.

Turpmākajā darbā ieteikt:

 1. Projekta priekšlikumu balstīt uz pasaulē atzīta pieņēmuma, ka pilsētvides
  siluetam jāatspoguļo plānojuma funkcionālā struktūra un teritorijas izmantošanas
  intensitāte, akcentējot galvenos struktūras un funkcionālos mezglus, atsevišķu
  funkcionālo zonu pieslēguma vietas pilsētas maģistrālēm un akcentējot dzīvojamo
  rajonu centrus - lai siluets informē par pilsētas struktūru un saturu.
 2. Analizēt arī Pārdaugavas silueta otro un tālākos plānus veidojošo apbūvi.
 3. Panākt, lai galvenajos skatu punktos no Vecrīgas starp atsevišķām augstbūvēm
  Ķīpsalā veidojas skatu koridori nevis augstbūvju „siena”.
 4. Augstbūvju kompleksus veidot realizācijai noteiktā laikā un vietā, ar attiecīgu
  autosatiksmes un gājēju satiksmes infrastruktūras nodrošinājumu, lai izvairītos no
  situācijas, kad būvniecība tiek realizēta tikai daļēji, piešķirot siluetam nejauša apjomu
  izvietojuma raksturu..