RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2006. gada 30. marts
Zemkopības ministrija, Rīga, Republikas laukums, 2

1. sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, A. Sīlis, J. Dambis, E. Bērziņš, S. Ņikiforovs, P. Strancis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, A. Kreislers, M. Gailis;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga; Sēdi vada: J. Dripe. Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Vizīte pie Zemkopības ministra Mārtiņa Rozes sakarā ar iespējamo ministrijas
    ēkas Republikas laukumā 2 statusa maiņu izejot no Rīgas vēsturiskā centra un
    tā aizsardzības zonas apbūves kultūrvēsturiskās vērtības viedokļa.
  2. Iepazīšanās ar Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas darbības mērķi, uzdevumu un
    izvērtējamo jautājumu loku.
  3. Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas nolikuma apspriešana.

J. Dripe