Biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” (dibināta 1924. gadā)

 • Egons Bērziņš
 • Jānis Dripe
 • Andris Kronbergs
 • Gints Sūna
 • Vilnis Šlars

Biedrība “Latvijas Būvinženieru savienība” (dibināta 1924. gadā)

 • Raimonds Eizenšmits
 • Ilmārs Leikums

Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde

 • Juris Dambis

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

 • Ilze Purmale

Rīgas pilsētas būvvalde

 • Lolita Sarma
 • Viesturs Brūzis  – jautājumos, kas skar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonu vai attiecas uz objektiem, kas iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai atrodas apbūves aizsardzības teritorijās.

Biedrība “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” (dibināta 1955. gadā)

 • Sabīne Skudra

Biedrība “Urban Institute” (dibināta 2012. gadā)

 • Helēna Gūtmane

Biedrība “ICOMOS Latvija” (dibināta 2011. gadā)

 • Jānis Krastiņš

Biedrība “Apvienība “Pilsēta cilvēkiem”” (dibināta 2017. gadā)

 • Oto Ozols

Biedrība “Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmija” (dibināta 1993. gadā)

 • Juris Monvīds Skalbergs

Biedrība “Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” (dibināta 1996. gadā)

 • Andis Kublačovs

Biedrība “Latvijas Dizaineru savienība” (dibināta 1988. gadā)

 • Andrejs Broks

 

 

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex