Par biroja kompleksa attīstību Krasta iela 99A 2015.gadā tika organizēts metu konkurss. Konkursu organizēja “Merks” saskaņā ar “Krasta SPV” lūgumu. Konkursa uzvarētāja projekts netika virzīts tālākai būvprojekta izstrādei. Tā vietā pieņemts lēmums turpināt darbu pie “BB Studija” meta, kuru 2007.gadā atbalstīja RPAB.

RPAB kolēģija, iepazīstoties ar konkursa un “BB Studija” priekšlikumiem”, atzina, ka nav nepieciešamība organizēt atkārtotu konkursu. “BB Studija” priekšlikums saņēma vienbalsīgu kolēģijas dalībnieku novērtējumu – iecere, pievēršot uzmanību formu modelējumu variācijām un apjomu kompozīcijai, ir attīstāma. Nepieciešama papildus analīze galvenajām objekta uztveres asīm – no Krasta ielas un Dienvidu tilta. RPAB kolēģijas dalībnieki vienprātīgi par pieņemamu atzina projektētāju un attīstītāju ieceri projektu attīstīt vairākās kārtās. Kvalitatīvākas apkārtējās publiskās vides izveidei kā ieteikums tika minēts iespēja potenciāli attīstīt saikni ar Daugavas malu, sadarbojoties ar kaimiņos esošo zemju īpašniekiem.

Sēdes noslēgumā, vērtējot RPAB kolēģijas darbu 2016.gadā, secināms, ka kolēģija bijusi efektīvs instruments tieši starpdisciplināro jautājumu risināšanā. Tie ir pietiekami komplicēti no dažādiem aspektiem – telpiskiem, estētiskiem, juridiskiem. Kolēģijas formāts vienmēr ir atvērts un skata procesus kopumā. Īpaša pateicība pienākas kolēģijas dalībniekiem par ieguldīto darbu un laiku. Kolēģijas darbs ir produktīvs, ekspertu secinājumi ir bijuši noderīgi projektu attīstītājiem. Kopumā 2016.gadā notikušas piecas RPAB kolēģijas sēdes, izskatot Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves virzību, diskutējot par Skanstes apkaime lokālplānojumu, “Rail Baltica” metu konkursa nolikumu, Zaķusalas attīstību, biroja kompleksa Krasta ielā 99A ieceri.

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex