Ar šā gada 28. janvāri Rīgas pilsētā tiek uzsākts apjomīgs pētījums, ar kura palīdzību dažādās Rīgas pilsētas apkaimēs tiks noskaidrota daudzdzīvokļu namu mikrorajonu iedzīvotāju pašsajūta kontekstā gan ar dzīvokļa, gan ēkas, gan apkārtējās vides mikroklimatu, domājot par klimata pārmaiņām pārskatāmā nākotnē. Vienlaikus pētījumā tiks noskaidrotas iedzīvotāju zināšanas par savas dzīvesvietas – dzīvokļa un nama inženierinfrastruktūru un tehnisko stāvokli, kā arī attieksme pret ēku siltināšanu.
“Esam izvirzījuši hipotēzi, ka daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji ne līdz galam apzinās kvalitatīvas dzīves vides – dzīvokļa, ēkas un pilsētvides mikroklimata ietekmi uz pašsajūtu un veselību, tostarp kompleksu ēku renovācijas un siltināšanas pasākumu nozīmīgumu un nepieciešamību savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Turklāt prognozējamo klimata pārmaiņu kontekstā šie jautājumi kļūs arvien aktuālāki. Aptaujas secinājumi un pētījuma rezultāti kalpos kā pamats rekomendāciju un priekšlikumu izstrādei Rīgas daudzdzīvokļu namu dzīves kvalitātes uzlabošanai nākotnē,” uzsver Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.
Pētījums tiek īstenots socioloģiskas aptaujas – tiešo interviju – veidā, aptaujājot vairāk nekā 3000 dzīvokļu iedzīvotājus dažādos Rīgas mikrorajonos, piemēram, Purvciemā, Ziepniekkalnā, Juglā, Imantā, Grīziņaklnā, kā arī pilsētas centra rajonos. Intervijas ar daudzdzīvokļu namu mikrorajonu iedzīvotājiem norisināsies arī februārī un martā, pēc kā tiks apkopoti dati, savukārt pētījuma secinājumi un rezultāti tiks publiskoti šā gada aprīļa mēnesī. Darbu veiks Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki.
Prognozētās klimata pārmaiņas pētījuma kontekstā tiek skatītas kā 3 galveno faktoru kopums – gaisa temperatūras pieaugums, ūdens līmeņa celšanās, ekstremālo klimatisko izpausmju kvantitatīvs pieaugums, piemēram – karsto dienu skaita pieaugums, stipru lietusgāžu skaita pieaugums, vētru skaits un to stiprums.
Izvēlētā pētījuma zona ir daudzdzīvokļu kvartāli, kas pēc būtības ir ļoti neaizsargāti no klimata pārmaiņām un izmaiņas šajās teritorijās izjutīs vislielākais iedzīvotāju skaits. Ņemot vērā pētījuma teritoriju, tā mērķa grupas ir gan kvartālu iedzīvotāji, gan arī cilvēki, kas izmanto kvartālos esošo infrastruktūru.
Pētījumi Rīgas daudzdzīvokļu namu kvartālos tiek veikti projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu namu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) ietvaros. Projekta mērķis un uzdevums ir noskaidrot, kādas rīcības visefektīvāk mazinās klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi uz Rīgas (līdzīgi kā citviet Latvijā) daudzdzīvokļu namu kvartāliem – ēkām un ārtelpu, labiekārtojumu un infrastruktūru un tādējādi uz iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti. Pētījumu ietvaros dažādu nozaru pētnieki veiks padziļinātu esošās situācijas izpēti, iedzīvotāju dzīves kvalitātes un veselības stāvokļa analīzi un definēs prognozi klimata pārmaiņu kontekstā. Pētījuma rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi par nepieciešamo rīcību daudzdzīvokļu namu apbūves pielāgošanai klimata pārmaiņām, ar mērķi pārskatāmā nākotnē uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Projekts „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējumu. Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 136 tūkst. eur, no kuriem 15% finansē Rīgas pilsētas pašvaldība. Projekta ieviešanu nodrošina Rīgas pilsētas arhitekta birojs, partneris - Rīgas Stradiņa universitāte, ko projektā pārstāv Darba drošības un vides veselības institūts. Projekta īstenošanas termiņš – 2016. gada aprīlis.