Diskutējot par piedāvātajiem risinājumiem, jāņem vērā tādi faktori kā pasažieru ērtības, risinājumu ietekme un savietojamība ar esošo infrastruktūru un uzņēmējdarbību, kā arī perspektīvā pilsētas attīstība nākotnē – Torņakalns un Skanste. Būtiska loma projektā tiek piešķirta multimodālisma principam, proti pilsētas sabiedriskā transporta lietotāju nodrošināšana ar maksimāli ērtu pārsēšanos iespēju starp vietējiem, reģionāliem un starptautiskiem transporta modeļiem, koncentrējot dažādu transporta veidu pieturvietas stacijas mezgla tiešā tuvumā, kā arī nodrošinot ērtu pārvietošanos starp dažādiem transporta veidiem. Kopumā projekta attīstības gaita tika novērtēta pozitīvi. Gan klātesošie institūciju pārstāvji, gan kolēģijas locekļi par optimālo no trīs potenciālajiem Rail Baltica stacijas mezgla variantiem atzina alternatīvu C, kas nodrošina potenciāli augstāko pilsētas iedzīvotāju un transporta mezgla lietotāju apkalpes līmeni, kā arī piedāvā pilsētbūvnieciski pamatotus risinājumus objekta un apkārtnes publiskās telpas un arhitektūras kvalitātes veicināšanai. Projekta attīstītāji tiek aicināti uzturēt komunikāciju un atgriezenisko saiti ar sabiedrību projekta attīstības gaitā. Kolēģija lūdza arī projekta attīstītājus rūpīgi modelēt auto un sabiedriskā transporta kapacitāti.

Sēdes protokols 8. (91) 2015. gada 9. decembrī, prezentāciju skatīt šeit

* kompānija AECOM Satiksmes ministrijas uzdevumā veic izpēti “Rail Baltica dzelzceļa līnijas integrācija Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglā - tehniskā risinājuma izstrāde”. Ir veikta sākotnējā situācijas izpēte, kas ietver kompleksu ar Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglu saistīto pasažieru, sabiedriskās transporta un satiksmes plūsmu izvērtējumu un prognozēšanu, esošo satiksmes mezglu darbības, infrastruktūras un to apkārtnes izpēti un attīstības analīzi. Šobrīd turpinās risinājumu un rīcības plāna izstrāde, kur decembra laikā tiks sagatavots Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla no visiem aspektiem pamatots optimāls tehniskais risinājums. Šis darbs sevī ietver ne tikai analītisku darbu, bet arī sadarbību ar iesaistītajām/ skartajām institūcijām un uzņēmumiem, lai vienotos par kopīgiem risinājumiem un kopīgu teritorijas attīstības plānu.