Sēdes darbakārtībā būs divi jautājumi - Rail Baltica stacijas mezgls* (prezentāciju skatīt šeit)  un pārskats par 2015. gadā paveikto Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā.

*Informējam, ka kompānija AECOM Satiksmes ministrijas uzdevumā veic izpēti “Rail Baltica dzelzceļa līnijas integrācija Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglā - tehniskā risinājuma izstrāde”. Ir veikta sākotnējā situācijas izpēte, kas ietver kompleksu ar Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglu saistīto pasažieru, sabiedriskās transporta un satiksmes plūsmu izvērtējumu un prognozēšanu, esošo satiksmes mezglu darbības, infrastruktūras un to apkārtnes izpēti un attīstības analīzi. Šobrīd turpinās risinājumu un rīcības plāna izstrāde, kur decembra laikā tiks sagatavots Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla no visiem aspektiem pamatots optimāls tehniskais risinājums. Šis darbs sevī ietver ne tikai analītisku darbu, bet arī sadarbību ar iesaistītajām/ skartajām institūcijām un uzņēmumiem, lai vienotos par kopīgiem risinājumiem un kopīgu teritorijas attīstības plānu.

Ņemot vērā, ka plānotie Rail Baltica Rīgas centra sabiedriskā transporta mezgla kompleksie risinājumi ietver nozīmīgas arhitektoniskas un pilsētvides izmaiņas, diskutēsim par izpētē skartajiem jautājumiem, lai iegūtu profesionālu viedokli un vērtīgas norādes turpmākam darbam.

Gvido Princis

RPA „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”

Direktors – Rīgas pilsētas arhitekts