28. oktobrī norisinājās Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēde, kurā tika diskutēts par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta korekcijām.

Projekta prezentācija apskatāma šeit.

Kolēģija atzina, ka projekta attīstībā ir panākts progress un pozitīvi vērtē projekta autoru un attīstītāju paveikto.

Kolēģija konceptuāli atbalsta piedāvāto tā saucamo „Rīgas vārtu” transporta būvju risinājumu (iebraucot pilsētā pa Vidzemes šoseju), uzskatot to par pamatotu un saprotamu.

Vienlaikus tiek norādīts, ka tehniskā projekta ietvaros vēl ir nepieciešama detalizācija, sevišķi attiecībā uz transporta būvju ainavu arhitektūru, apzaļumošanas un arhitektoniskā dizaina koncepciju, kurai vēl nav skaidru mērķu un struktūras. Šajos jautājumos nepieciešams ieguldīt papildus resursus kā arī veicināt diskusijas ar projektam pieguļošo teritoriju lietotājiem un risinājumus apspriest fokusgrupā ar arhitektiem un dizaineriem.

Sevišķa uzmanība tehniskā projekta posmā jāpievērš Čiekurkalna un Mežaparka apkaimju ainavas konceptuālajai attīstībai, ņemot vērā, ka esošā ainava būtiski mainīsies projekta īstenošanas rezultātā. Līdz ar to nepieciešams skaidrs plāns, kā šajās apkaimēs ainavu līdzsvarot kompensējot paredzamo iejaukšanos zaļajā zonā. Nepieciešams turpināt projekta attīstītāju jau uzsākto gaitu prātīgu, estētisku un racionālu risinājumu virzienā.

Ar 2015. gada 17. jūnija sēdes Nr.3 (86) protokolu var iepazīties šeit