Semināra ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes doktorantūras studente Linda Leitāne-Šmīdberga prezentēja pētījumu „Arhitektūras konkursi Rīgā 1991-2013”.
Pētījums (http://arhitekts.riga.lv/images/prezentacijas/RPAB-PREZENTACIJA_2015.10.20.pdf) par konkursu praksi Rīgā ļauj ieraudzīt situāciju kopsakarībās (prakse un tiesiskais ietvars, aktuālās tēmas, realizācijas, labie piemēri) un turpmāk jau detalizētāk analizēt situāciju pēc nepieciešamības. Savukārt diskusiju mēģinājām virzīt par to, kā šodien (konkrētajos sociālekonomiskajos apstākļos) arhitektūras ideju konkursiem kļūt par instrumentu pievienotās vērtības meklējumos un dzinējspēku publiskai diskusijai par pilsētvides kvalitāti. Tajā pašā laikā, gribot vai negribot, diskusija ievirzījās arī par sliktiem piemēriem un problemātiku, tajā skaitā - kā izskaust korupciju, palielināt iesaistīto pušu kompetenci un sadarbību, mazināt birokrātiju un tādējādi iesaistīt plašāku radošo industriju kompetenci pilsētbūvniecībā. Lai arī izaicinājumu vēl daudz, RPAB sadarbībā ar LAS un citām valsts un nevalstiskajām organizācijām turpinās aizsākto virzienu, tas ir, pilnveidot arhitektūras konkursu praksi, definējot un uzturot standartus ar mērķi aizsargāt arhitektūras konkursu saņēmējus (pasūtītājus) no nekvalitatīva pakalpojuma.