28. oktobrī notiks Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēde, kurā iepazīsimies un diskutēsim par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta korekcijām.

Projekta prezentācija apskatāma šeit.

 

Gvido Princis

RPA „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”

Direktors – Rīgas pilsētas arhitekts