Pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” sadarbībā ar biedrību „Latvijas Arhitektu savienība” un producentu apvienību “MANTRA” trijās šī gada novembra ceturtdienās Arhitektu namā organizēs izglītojošus seminārus Rīgas gidiem un pilsētizpētes interesentiem, kas veltīti ne vien arhitektūrai, kas tapusi starp diviem pasaules kariem, bet arī tā laika būvniecības politikai, ideoloģijai un sociālajiem aspektiem.

5. novembrī ar priekšlasījumu “Starpkaru periods Rīgas arhitektūrā” semināru ciklu atklās Rīgas tehniskās universitātes profesors, akadēmiķis Jānis Krastiņš:

“Rīgas arhitektūrā periodā starp Pirmo un Otro pasaules karu iezīmējas stilistiska daudzveidība. Divdesmito gadu pirmās puses historismu nomainīja funkcionālisms. Šajā procesā noteikta nozīme bija arī Art Deco, kura formālās izpausmes bieži integrētas citos stilistiskajos strāvojumos. Trīsdesmitajos gados paralēli funkcionālismam attīstījās klasiskajā formu valodā sakņotais neoeklektisms. Savukārt jebkurā ievirzē iezīmējas arī nacionālās identitātes meklējumi.”

19. novembrī pilsētbūvniecības pētnieks un arhitekts Kārlis Ratnieks uzstāsies ar semināru “Pašvaldības dzīvokļu būvniecība starpkaru Rīgā”.

“1925. gadā Rīgas pilsētas valde uzsāka darbu pie dzīvokļu krīzes novēršanas, pieņemot lēmumu par dzīvokļu celšanu pilsētas iedzīvotāju vajadzībām. Dzīvokļa jautājums tika izvirzīts par sabiedrības labklājības jautājumu ar jauniem risinājumiem gan no politiskās varas, gan no arhitektu pozīcijām.

Sociālie mērķi un politiskā racionalitāte, kā arī atšķirīgās dzīvokļu ēku projektu arhitektoniskās izteiksmes ir šīs tēmas galvenie aspekti, kuri tiks analizēti prezentācijā.”

26. novembrī Mag. hist. Ivita Ose lasīs lekciju "Funkcionālisms Rīgas arhitektūrā kā sociāls fenomens".

“Funkcionālisms Rīgas arhitektūrā nav skatāms tikai kā  formāls mākslinieciskās izteiksmes līzeklis. Tā uzplaukums saistāms ar starpkaru posma kopējo raksturu, kur pieaugoša loma bija tehnikai, mobilitātei, racionalitātei, ērtībām un higiēnai. Jaunās arhitektūras mērķis bija pilsētniekiem radīt tādus pašus higiēniskos un estētiskos labumus, kādi rodami dabā. 20. gadu  otrajā pusē nepietiekamo Rīgas dzīvojamo fondu papildināja fukcionāla un reacionāli pamatota privātā un pašvaldības realizēta būvniecība. Tomēr jau sava laika sabiedrībā jaunais arhitektūras stils tika gan slavēts, gan kritizēts.”

Sākums – pulksten 18:00 Arhitektu namā Torņa ielā 11.

Lasījumu ilgums 1,5-2h.

Pieteikšanās -  līdz 2015.gada 2.novembrim, aizpildot pieteikuma formu

šeit: http://goo.gl/forms/RY4SQuCuJn

Semināros piedalīties aicināti ne tikai gidu profesionālo biedrību biedri, bet arī ikviens pilsētas, arhitektūras un Rīgas kultūrvides tēmā ieinteresēts pieaugušais.

Pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” ir 2006. gadā izveidota Rīgas domes vadītājiem pakļauta organizācija, kuras mērķis ir sekmēt pilsētvides kvalitāti, ieguldot arhitekta kompetenci pilsētas attīstības procesos un projektos. Aģentūra ir profesionāls un uzticams sadarbības partneris visām tajos iesaistītajām pusēm, uzturot pašvaldības stratēģisko vīziju par Rīgu kā Baltijas reģiona metropoli.

Būtiskākie elementi biroja darbības līdzekļu kopumā ir Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija, pētījumi, sabiedrības izglītošanas projekti un skate „Gada balva Rīgas arhitektūrā”. Ar to palīdzību tiek īstenots uzdevums veidot un paust profesionālu viedokli par rīdziniekiem nozīmīgiem ar pilsētvides pārmaiņām saistītiem jautājumiem.

Biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” ir nevalstiska profesionāla arhitektu organizācija, kas rūpējas par arhitektūras attīstību un popularizēšanu sabiedrībā. Tā piedalās arhitektūras politikas un likumdošanas veidošanā, veic arhitektu sertificēšanu un pārrauga arhitektu profesijas labas prakses standartu ievērošanu.

Radošo pilsētvides stāstu risinājumu kompānija MANTRA (Mārtiņš Eņģelis) organizē, rada un producē gan ar arhitektūru, pilsētvidi un mākslu, gan ar vēsturi saistītus seminārus, notikumus, tūres, tekstus un akcijas.