Kopš konkrētās pārbūves ieceres pirmsākumiem (ap XX un XXI gs. miju) un šodienu ir pagājis krietns laiks, ir mainījušies likumi, pilnveidojušies plāni un cilvēki, mainījusies sabiedrība un konteksts, tāpēc Rīgas pilsētas Būvvalde izskatot šo būvniecības ieceri ir lūgusi Rīgas pilsētas arhitekta biroja (Birojs) viedokli par muzeja ēkas pārbūves priekšlikuma atbilstību kvalitatīvas pilsētvides veidošanas principiem:

  • pārbūves priekšlikums kontekstā ar RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA UN TĀ AIZSARDZĪBAS ZONAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA (RVCAZ) uzstādījumiem (Paskaidrojuma raksts šeit);
  • ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1 un Strēlnieku pieminekļa ansambļa kultūrvēsturiskā vērtība (esmu aicinājis a. god. Juri Dambi kolēģijā prezentēt kultūrvēsturiskās vērtības līmeni);
  • būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

Galveno notikumu uzskaitījums laika secībā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves priekšlikuma kontekstā:

2001. gada 16. oktobris - tikšanās Latvijas Okupācijas muzejā par muzeja ēkas paplašināšanu/ G.Lūsis-Grīnbergs iepazīstina ar savu muzeja ēkas paplašināšanas ieceri un runā par G.Birkerta ieceri;

2003. gada 20. novembris - seminārs: Pēckara arhitektūras mantojums. Rīgas Rātslaukuma apkārtnes detālā plānojuma koncepcijas; (Okupācijas muzeju un Strēlnieku pieminekli atzīst par vērtībām LETA, 21.nov.,2003; Pēckara arhitektūras mantojums Autors: Ieva Zībārte. 2003. gada 21. Novembris);

2004. gada 6. janvāris - Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes (RVCSAP) 6.sēde/ 2.punkts (protokols šeit): Latvijas Okupācijas muzeja (OM) rekonstrukcijas projekta vīzijas (autors: arh. G. Birkerts) izskatīšana (projekta iesniedzējs: Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds);

2006. gada 7. februāris - Rīgas dome apstiprina RVCAZ teritorijas plānojumu DP; 

2007. gada 14. jūnijs - Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 20. sēde (protokols šeit): Latvijas okupācijas muzeja paplašināšana. Skiču projekts. Projekta autors: „Gunnar Birkerts Architects”, SIA „RDS arhitekti”; Pasūtītājs: Kultūras ministrija; (Haotiski plāno Strēlnieku laukumu L.Lazdiņa, M.Arnicāns, Diena. 2007.06.15);

2009. gada 10. septembris – Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 50.sēde/ 1.punkts (protokols šeit): Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas detālplānojums. Projektētājs: birojs „Nams”; Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments;

2009. gada 20. novembris – profesionāļu diskusija par Latviešu strēlnieku laukuma turpmāko attīstību/ RD Pilsētas attīstības departaments (Sanāksmes kopsavilkums uz 6. lapām un diskusijas protokols uz 30 lapām pieejams Birojā);

2011. gada 20. jūlijs - RVCSAP 164.sēde/ 6.punkts (protokols šeit): Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcija Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā. Iesniedzējs: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”;

2015. gada 30. jūnijs - prezentācija Latvijas Arhitektu savienībā (arh. Gunta Grikmane) 2015.gada 30. Jūnijs - Publiska diskusija par Okupācijas muzeja piebūves projekta un Strēlnieku laukuma attīstības norisēm, skatīt šeit;

2015. gada 30. jūnijs - publiska diskusija par Okupācijas muzeja piebūves projekta un Strēlnieku laukuma attīstības norisēm (Pēc Okupācijas muzeja diskusijas. Kopsavilkums A4D; Asa viedokļu apmaiņa diskusijā par Okupācijas muzeja rekonstrukciju TVNet);

2015. gada 1. jūlijs - RVCSAP 253. Sēde/ 4.punkts (protokols šeit) - Par Okupācijas muzeja Nākotnes nama projekta izvērtēšanu. Iesniedzējs: kultūras ministre D.Melbārde.

2015. gada 2. septembris - diskusija Rīgas pilsētas arhitektu kolēģijā par Okupācijas muzeja (Latvieši strēlnieku laukumā 1, Rīgā) rekonstrukcijas būvprojekta atbilstību kvalitatīvas pilsētvides veidošanas principiem (protokols šeit, prezentācija šeit, ziņojums šeit)

 

Gvido Princis

RPA „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”

Direktors – Rīgas pilsētas arhitekts