Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēde Nr. 1 (109)

Šī gada pirmajā Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē (#1 / 109), šī gada 28. janvārī plkst. 14:00 attālināti tika skatīti trīs jautājumi:

  1. Detāplānojuma redakcija teritorijai Brīvības gatvē 201 k-16
  2. Tirdzniecības ēkas jaunbūves fasāžu risinājumi Kalnciema ielā 38
  3. Nosacījumi lokālplānojuma grozījumiem teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi

 

[1] Detāplānojuma redakcija teritorijai Brīvības gatvē 201 k-16

Pasūtītājs: SIA “Brīvības parks projekti”
Izstrādātājs: SIA “Grupa93”

Teritorija iepriekš apbūvēta industriāliem mērķiem (Fēnikss, Rīgas Vagonu rūpnīca”), bet šobrīd tajā plānota dzīvojamā apbūve (85’000 m2, 2’000 iedz.). Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā izveidot mūzdienīgu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, publiskās ārtelpas un teritorijas labiekārtojuma risinājumiem.

 

[2] Tirdzniecības ēkas jaunbūves fasāžu risinājumi Kalnciema ielā 38

Pasūtītājs: SIA “Burdeks”
Projektētājs: SIA “Archab”

Projekta autori tiek aicināti izstrādāt vizualizācijas vides kontekstā un fasāžu risinājums integrēt apkārtējās vides (esošās ielu telpas) kontekstā. Papildus tam autori aicināti saņemt arī Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas viedokli par piedāvāto risinājumu.

 

[3] Nosacījumi lokālplānojuma grozījumiem teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Mežaparka Rezidences”
Izstrādātājs: SIA "Diānas Zalānes projektu birojs"
Plašāka informācija skatāma portālā geolatvija.lv: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19178

Lokālplānojums paredz teritorijas pārplānošanu mainot iepriekš spēkā esošo lokālplānojuma redakciju (apstiprināts ar Rīgas Domes 13.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 259) Prezentētā lokālplānojuma iecere paredz teritorijas Dienvidu daļā iepriekš plānoto mazstāvu dzīvojamās apbūves zonu aizstāt ar Daudzstāvu dzīvojamo apbūvi, kas mijas ar Jauktu darījumu teritoriju zonām, kurās iecerēta gan pilnīga biroju telpu izveide, gan jaukta biroju (30%) un dzīvojamo (70%) ēku būvniecība.

Mežaparka attīstības biedrības izceltie jautājumi:

  1. Ierobežot stāvu skaitu iecerētajā lokālplānojuma teritorijā nepārsniedzot 5 stāvus
  2. Paredzēt atbilstošus satiksmes organizācijas risinājumus
  3. Jau sākotnēji plānojuma grozījumos paredzēt vietas sabiedriskai apbūvei un labiekārtojumam (parki, skvēri, apstādījumi u.c.).

 

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex