Vienbalsīgi apstiprina Rīgas pilsētas arhitekta biroja darbības stratēģiju 2020.-2023. gadam

15. jūlijā, Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas sēdē tika izskatīta un vienbalsīgi apstiprināta Rīgas pilsētas arhitekta biroja  darbības stratēģija 2020.-2023. gadam. Nākamajā darbības periodā Birojs plāno turpināt darbību jau ierastajos virzienos, kā arī aktivizēt sadarbību ar dažādām profesionālajām valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām dažādu praktisku pētījumu īstenošanā Rīgas arhitektonisko vērtību apzināšanai un saglabāšanai un pilsētvides un dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī sabiedrības aktīvāku iesaistīšanu diskusijās par pilsētas attīstībai svarīgu projektu īstenošanu.

“Rīgas pilsētas arhitekta birojs līdz šim devis jūtamu ieguldījumu arhitektūras publiskās izpratnes līmeņa veicināšanā un vides veidošanas mākslas popularizēšanā, organizējot konferences, arhitektūras skati “Gada balva Rīgas arhitektūrā” un citus pasākumus. Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdēs analizēti nozīmīgi projekti un būvniecības priekšlikumi, veicinot pilsētvides attīstības kvalitāti gan konkrētu objektu, gan arhitektūras vispārējo principu izpratnes un uztveres kontekstā. Kolēģijas ieteikumus varējusi izmantot Rīgas būvvalde un Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, taču būtu jāpanāk, ka kolēģijas ieteikumi un atzinumi ir saistoši visām iesaistītajām institūcijām,” norāda arhitektūras doktors, profesors Jānis Krastiņš.

Iepriekšējā Rīgas pilsētas arhitekta biroja darbības periodā, kas aptver 2016.-2019. gadu, birojs ir organizējis 4 starptautiskas liela mēroga konferences ar ietekmīgu ārvalstu un vietējo ekspertu lekcijām, diskusijām un meistarklasēm, kas rezultējušās jaunās idejās, informatīvi izglītojoša rakstura prezentācijās un videomateriālos. Tāpat birojs kā partneris aktīvi iesaistījies Rail Baltica projekta realizācijā, organizējis diskusijas par citu nozīmīgu projektu īstenošanu, piemēram - jaunās Nacionālās koncertzāles projektu un Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves projektu, aktualizējis jautājumus par Rīgas koka arhitektūras mantojuma saglabāšanu un sabiedriskā transporta un ūdensmalu iedzīvināšanu Rīgas pilsētā. Līdztekus tam gan dažādu pētījumu, gan iniciatīvu formātā ir aktualizēti jautājumi par Rīgas mājokļu kvalitāti un renovācijas nepieciešamības jautājumiem, kā arī organizētas ikgadējās arhitektūras sasniegumu skates un izstādes “Gada balva Rīgas arhitektūrā”.

“Aizvadītais darba cēliens Rīgas pilsētas arhitekta birojam ir bijis gana produktīvs, savā darbā esam uzkrājuši padziļinātas zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi uz daudzdzīvokļu namiem un veidojuši iestrādes Rīgas mājokļu atjaunošanas programmai, arī iespējami daudz centušies sadarboties un piesaistīt gan partnerus no nevalstiskajām organizācijām, gan kompetences centrus un augstskolas, tāpat esam pētījuši citu Eiropas pilsētu labo praksi un dalījušies savā pieredzē. Nākamajā darbības periodā, cik vien to ļaus mūsu resursi, arhitektūras un pilsētas un attīstības procesos un diskusijās centīsimies vēl vairāk iesaistīt plašāku sabiedrību, jo rīdzinieku viedoklim un interesēm par drošību, veselību un vides arhitektūru jābūt virzošajam diskusijā par nozīmīgu būvprojektu virzību un dažādu ar pilsētas attīstību saistītu jautājumu un lēmumu pieņemšanā,” uzsver Rīgas pilsēta arhitekts Gvido Princis.

Rīgas pilsētas arhitekta biroja  darbības stratēģija 2020.-2023. gadam nosaka un pamato nepieciešamību pēc pakāpeniskas Biroja darbības specializācijas un attīstības, piesaistot un palielinot resursus lietišķiem pētījumiem un sabiedrības interešu iesaistei, tostarp:

  • sabiedrības iesaistei un zināšanu apmaiņai par Rīgas arhitektūras telpu;
  • Rīgai nozīmīgu tēmu/ projektu konceptplānošanas, kas sevī ietver padziļinātu izpēti, risinājumu un alternatīvu detalizāciju;
  • pilsētai nozīmīgu arhitektūras ideju konkursu plāna līdz 2023. gadam izstrādi, tostarp ietverot vajadzību apzināšanu un prioritāšu īstenošanas koordināciju;
  • projekta “Rīgas arhitektūras un pilsētvides vadlīnijas” izstrādi;
  • priekšlikumu izstrādi Rīgas daudzdzīvokļu mājokļu un kvartālu kvalitatīvai renovācijai.

Rīgas arhitektūrai un pilsētvidei būtiskākie projekti tiek apspriesti Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā, kas ir profesionāla padomdevēju institūcija un apvieno arhitektūras un saistīto nozaru aukstas raudzes ekspertus un akadēmiskā sektora pārstāvjus -  Egonu Bērziņu, Jāni Dripi, Andri Kronbergu, Gintu Sūnu, Vilni Šlaru (biedrība “Latvijas Arhitektu savienība”), Raimondu Eizenšmitu un Ilmāru Leikumu (biedrība “Latvijas Būvinženieru savienība”), Juri Dambi no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktori Ilzi Purmali, Lolitu Sarmu un Viesturu Brūzi no Rīgas pilsētas būvvaldes, Sabīni Skudru (biedrība “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija”), Helēnu Gūtmani (biedrība “Urban Institute”), akadēmiķi Jāni Krastiņu (biedrība “ICOMOS Latvija”), Oto Ozolu (biedrība “Apvienība “Pilsēta cilvēkiem””), Juri Monvīdu Skalbergu (biedrība “Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmija”), Andi Kublačovu (biedrība “Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija”), Andreju Broku (biedrība “Latvijas Dizaineru savienība”).

Ar stratēģijas gala versiju iespējams iepazīties šeit: http://www.arhitekts.riga.lv/images/BIROJS/RPAB_strategija_2020_2023_final.pdf

Rīgas pilsētas arhitekta birojs ir 2005. gadā izveidota Rīgas pašvaldības aģentūra, kuras galvenais uzdevums ir rūpēties par kvalitatīvas arhitektūras un pilsētvides attīstību Rīgas pilsētā, veicinot esošo vērtību saglabāšanu un jaunu vērtību radīšanu, tādējādi stiprinot Rīgas kā Baltijas reģiona metropoles pievilcību un konkurētspēju. Viens no Rīgas pilsētas arhitekta biroja uzdevumiem ir sekot līdzi projektu arhitektoniskajai kvalitātei, atbalstīt arhitektūras ideju īstenošanu un celt trauksmi situācijās, kad konkrēts projekts apdraud vai potenciāli var apdraudēt rīdzinieku intereses un tiesības uz kvalitatīvu pilsētvidi un pilsētas arhitektūras mantojumu.

Papildu informācija:
Gvido Princis,
Rīgas pilsētas arhitekts

Tālr.: 67105937, 67105941
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
www.arhitekts.riga.lv  |  www.facebook.com/RigasPilsetasArhitekts